Til hovedinnhold

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 8. juni 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket har mottatt 15 046 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 10 236 meldinger behandlet. 1373 er klassifisert som alvorlige og 8863 er klassifisert som lite alvorlige. 

Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir ikke tallene et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser. Flertallet av de rapporterte meldingene gjelder vanlige og forventede bivirkninger, slik som for eksempel smerter på stikkstedet, hodepine og generell uvelhetsfølelse med feber.

Bivirkninger vi kjenner fra studier er omtalt i pakningsvedlegget og preparatomtalen. Denne informasjonen blir oppdatert dersom det meldes om nye bivirkninger og europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) mener det er en sannsynlig årsakssammenheng mellom vaksinen og bivirkningene.

Reaksjon i vaksinasjonsarmen etter mRNA-vaksine

Det er rapportert om tilfeller med forsinket lokalreaksjon i vaksinasjonsarmen som vanligvis oppstår fem til ti dager etter vaksinasjon. Reaksjonen omtales noen steder som «covid arm» med rødhet og hevelse, og i enkelte tilfeller også kløe og smerte rundt stikkstedet. Forandringene går over av seg selv etter fire-fem dager. Data fra studiene og erfaring fra bruk tyder på at denne reaksjonen oppstår hyppigere etter vaksinasjon med COVID-19 Vaccine Moderna enn etter bruk av Comirnaty (BioNTech/Pfizer).

Det er risiko for at den vaksinerte kan få samme type reaksjon ved neste dose. Reaksjonen oppstår gjerne raskere med dose to (etter ca to dager), men er sjelden like kraftig. Slike reaksjoner er ufarlige og det anbefales å fullføre vaksinasjonen med å ta andre dose av vaksinen.

Se informasjon i vaksinasjonsveilederen fra FHI.

Vanlige vaksinebivirkninger kan forverre sykdommer

Det er kjent at infeksjonssykdommer og feber kan forverre eksisterende sykdom. Blant annet øker faren for ustabilt blodsukker, blodtrykket kan øke, og effekten av blodfortynnende medisiner som Marevan, kan påvirkes. På samme måte kan vanlige vaksinereaksjoner som feber, oppkast og diare, utløse symptomer eller forverre allerede eksisterende sykdom. Som følge av dette kan det være behov for ekstra kontroller, for eksempel for å måle blodtrykk- eller blodsukker, og eventuelt justere doseringen på medisiner.

Les mer i rapporten om sykdommer og symptomer som pasienter bør være ekstra oppmerksom på de første dagene etter vaksinasjon.

Vanlige og forventede bivirkninger

De fleste bivirkningsmeldinger etter vaksinasjon mot covid-19 gjelder kjente og forbigående bivirkninger som hodepine, utmattelse, uvelhetsfølelse, feber, kvalme og smerter i kroppen. Disse kommer gjerne første eller andre dag etter vaksinering og varer omtrent 2-3 døgn. De fleste tåler disse forbigående bivirkningene godt, mens andre opplever betydelige plager de første dagene etter vaksinering. Disse mistenkte bivirkningene er i tråd med det som er beskrevet i produktinformasjonen.

Se informasjon i koronavaksinekapittelet i vaksinasjonsveilederen: Videre vaksinasjon av personer som har opplevd bivirkninger etter første dose med koronavaksine

Les artikkel om erfaringer med kombinasjon av vaksinene fra AstraZeneca og BioNTech/Pfizer på fhi.no.

Slik melder du bivirkninger

Helsepersonell har plikt til å melde om mistenkte alvorlige bivirkninger etter vaksinasjon. Årsakssammenhengen trenger ikke være kjent, mistanke er tilstrekkelig for å melde. 

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

  • nye bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget

  • uventede bivirkninger

  • alvorlige bivirkninger

  • vaksinesvikt (alvorlig covid-19 sykdom etter fullført vaksinasjon)

Dersom en person blir syk med covid-19 etter fullført vaksinasjon regnes dette som en mulig vaksinesvikt. Tilfeller av alvorlig eller kritisk sykdomsforløp (covid-19 -symptomer og -sykdom) hos personer som er fullvaksinert skal meldes som mistenkt bivirkning via melde.no

Helsepersonell: Klikk her om du vil melde bivirkninger

Befolkningen kan melde bivirkninger via helsenorge.no, men oppfordres til å ta kontakt med lege eller annet helsepersonell ved mistanke om alvorlige eller uventede bivirkninger etter vaksinering. Det er ikke nødvendig å melde selv hvis helsepersonell allerede har meldt om den mulige bivirkningen.

Befolkningen: klikk her om du er vaksinert og vil melde bivirkninger

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no