Til hovedinnhold

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 5. oktober 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Etter at over 7,8 millioner doser er satt har Legemiddelverket mottatt 35683 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 19206 meldinger behandlet. 3129 er klassifisert som alvorlige og 16077 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, og derfor er det ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig, fra dem som kan ha sammenheng med vaksinering.

Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om hendelsen antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.

Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir ikke tallene et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

Meldinger om mistenkte bivirkninger i aldersgruppen 12 til 17 år

Bivirkningsovervåking av barn og unge prioriteres høyt. Vi følger nøye med og er spesielt oppmerksomme dersom det meldes om alvorlige hendelser etter vaksinering. Over 300 000 doser er satt hos barn og unge fra 12 til 17 år. I perioden fra desember 2020 til 5. oktober 2021, har vi mottatt og behandlet 109 bivirkningsmeldinger i denne aldersgruppen. Av disse er 17 klassifisert som alvorlige.

- Meldingene fordeler seg på flere tilstander, den vanligste er besvimelse i forbindelse med selve vaksinasjonen. Besvimelser anses medisinsk sett som lite alvorlige, men skal ifølge europeiske legemiddelmyndigheter alltid klassifiseres som en alvorlig bivirkning, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

Betennelse i hjerte

Ungdom får oftest de samme vanlige og forbigående bivirkningene som voksne etter vaksinering. Blant de mer sjeldne kjente bivirkningene er betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) og betennelse i hjerteposen (perikarditt). Vi har så langt mottatt en bivirkningsmelding om dette i aldersgruppen under 18 år. Symptomer på hjertebetennelse er brystsmerter, tungpustethet eller hurtig/uregelmessig puls hos vaksinerte. Feber og hoste kan også forekomme. Av de som blir rammet får de fleste symptomer 1-2 uker etter vaksinasjon.

FHI har igjen understreket sin anbefaling om at ungdommer under 18 år som skal vaksineres får tilbud om Comirnaty uansett hvilken mRNA-vaksine de fikk som første dose. Les mer på fhi.no: Myokarditt hos gutter og unge menn kan forekomme oftere etter Spikevax-vaksinen fra Moderna.

Kontakt helsepersonell, for eksempel helsesykepleier eller lege, for vurdering og råd dersom barn og unge opplever plagsomme bivirkninger.

Meldeskjema og gode tips til hva du bør melde fra om

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger 

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

  • ​​​navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
  • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet når bivirkningen startet
  • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
  • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
  • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
  • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
  • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
  • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
  • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.​

Melde bivirkninger på vegne av barn

Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av barnet.

Barn over 16 år: Ungdom over 16 år kan selv melde bivirkninger, men det krever at de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID. Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no.​​

Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.​​

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no