Til hovedinnhold

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 3. august 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket har mottatt 23650 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 14176 meldinger behandlet. 2216 er klassifisert som alvorlige og 11960 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet etter at mer enn tre millioner personer er vaksinert. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, det er derfor ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig fra de som kan ha sammenheng med vaksinering. Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om en hendelse antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.

Meldinger om alvorlige hendelser prioriteres og behandles først. Derfor gir ikke tallene et fullstendig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

Leger har plikt til å melde fra hvis fullvaksinerte får alvorlig covid-19 sykdom

Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket følger nøye med på koronasykdom hos vaksinerte. Koronavaksinene gir den vaksinerte høy grad av beskyttelse mot infeksjon med koronaviruset. Dersom en vaksinert smittes med koronaviruset, vil de fleste få ingen eller kun milde symptomer og disse vil være av kortere varighet enn hos uvaksinerte. Alvorlig sykdom hos fullvaksinerte er sjelden, men det forekommer.

Det er stor oppslutning rundt koronavaksinering i Norge. Ukesrapporten fra FHI viser at mer enn 83% over 18 år har fått første dose, og at færre nå blir alvorlig syke og dør av koronasykdom. mRNA-vaksinene gir delvis beskyttelse etter første dose. Maksimal beskyttelse oppnås 1–2 uker etter siste vaksinedose. Grad av beskyttelse kan variere mellom de ulike vaksinene, og forskjellige personer kan ha ulik effekt av samme vaksine, avhengig av alder og helsetilstand. Vaksinene gir ikke 100 % beskyttelse mot smitte eller sykdom med koronaviruset. Når smitten i samfunnet øker vil også fullvaksinerte kunne bli smittet, og noen vil også utvikle koronasykdom.

Vaksinene gir god beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Siden ingen vaksiner gir 100 % beskyttelse, vil også noen vaksinerte bli syke etter hvert som de fleste i den voksne befolkningen er vaksinert. I de tilfellene der fullvaksinerte får alvorlig covid-19 sykdom, skal behandlende lege melde dette som en bivirkning via melde.no, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

 • navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato

 • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet

 • når bivirkningen startet

 • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over

 • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner

 • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne

 • om bivirkningen oppstod etter første eller andre dose

 • om det er gitt en annen vaksine ved andre dose

 • svar på eventuelle blodprøver

 • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding” via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

 • nye bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget

 • uventede bivirkninger

 • alvorlige bivirkninger

 • vaksinesvikt (alvorlig covid-19 sykdom etter fullført vaksinasjon)

Slik melder du bivirkninger

Klikk her for å lese mer om hvordan du melder bivirkninger

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no