Til hovedinnhold

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 28. september 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Etter at over 7,7 millioner doser er satt har Legemiddelverket mottatt 34 493 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 18 739 meldinger behandlet. 3 023 er klassifisert som alvorlige og 15 716 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, og derfor er det ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig, fra dem som kan ha sammenheng med vaksinering.

Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om hendelsen antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.

Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir ikke tallene et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

Påvist covid-19 hos vaksinerte

Ingen vaksiner gir 100 % beskyttelse mot verken infeksjon eller alvorlig sykdom. Koronavaksinene gir svært god beskyttelse mot alvorlig sykdom og død av covid-19, og god beskyttelse mot infeksjon blant fullvaksinerte. Grad av beskyttelse kan variere mellom de ulike vaksinene, og personer kan ha ulik immunrespons på samme vaksine, avhengig av alder og helsetilstand.

Dersom en vaksinert person blir alvorlig syk med covid-19 mer enn 1-2 uker etter fullført vaksinasjon, regnes dette som en gjennombruddsinfeksjon og en mulig vaksinesvikt. Det er så langt meldt 32 tilfeller fra helsepersonell der fullvaksinerte har fått påvist covid-19 to uker til syv måneder etter siste dose. I under halvparten av meldingene var pasienter alvorlig syke, hvorav ni meldinger gjaldt dødsfall. Gjennomsnittsalder på de som døde var 89 år.

Meldeplikt

Folkehelseinstituttet holder oversikt over sykehusinnleggelser og dødsfall med covid-19 blant fullvaksinerte. Antallet fullvaksinerte som blir sykehusinnlagt på grunn av covid-19 er lavt, men likevel høyere enn antall bivirkningsmeldinger om gjennombruddsinfeksjoner og mistanke om vaksinesvikt fra helsepersonell.

- Det ser ut til å være underrapportering av mistenkte tilfeller av vaksinevikt og gjennombruddsinfeksjoner hos fullvaksinerte. Vi minner om at helsepersonell har meldeplikt på slike hendelser. Det er viktig at bivirkningsmeldingene inneholder detaljert beskrivelse av pasientens tilstand og sykdomsforløpet, oppfordrer Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør på Legemiddelverket.

Overvåkes

Det er viktig å undersøke årsak til manglende beskyttelse etter vaksinering, slik at vi kan identifisere hvilke risikogrupper som kan ha manglende immunrespons. Folkehelseinstituttet overvåker covid-19 sykdom hos vaksinerte ved å jevnlig koble opplysninger i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK med positive covid-19 prøvesvar som meldes til meldesystem for smittsomme sykdommer MSIS. Disse tallene publiseres i Folkehelseinstituttets ukerapport.

Sjeldne, men kjente hjertebivirkninger

Blant de mer sjeldne bivirkningene av mRNA-vaksinene er betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) og betennelse i hjerteposen (perikarditt). Dette er sjeldne, men kjente bivirkninger som er oppført i produktinformasjonen til koronavaksinene Comirnaty (Pfizer/BioNtech) og Spikevax (Moderna). Symptomer på perikarditt og myokarditt er: Brystsmerter, tungpustethet eller hurtig eller uregelmessig puls.  Feber og hoste kan også forekomme. Personer i alle aldre har vært rammet, men det er flest tilfeller hos menn under 30 år. Av de som blir rammet får de fleste symptomer 1-2 uker etter vaksinasjon. 

Mekanismen bak perikarditt og myokarditt etter vaksinasjon er foreløpig ukjent. Helsepersonell oppfordres til å melde tilfeller som oppstår etter vaksinasjon via melde.no.

Les mer om koronavaksiner og betennelse i hjertet.

Meldeskjema og gode tips til hva du bør melde fra om

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger 

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

  • ​​​navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
  • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet når bivirkningen startet
  • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
  • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
  • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
  • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
  • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
  • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
  • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.​

Melde bivirkninger på vegne av barn

Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av barnet.

Barn over 16 år: Ungdom over 16 år kan selv melde bivirkninger, men det krever at de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID. Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no.​​

Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.​​

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no