Til hovedinnhold

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 23. november 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Etter at over 8 millioner doser er satt, har Legemiddelverket mottatt 42 537 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 23 017 meldinger behandlet. 3 795 er klassifisert som alvorlige og 19 222 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, og derfor er det ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig, fra dem som kan ha sammenheng med vaksinering.

Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om hendelsen antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.

Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir ikke tallene et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

Vi publiserer bivirkningsrapport og nyhet annenhver uke, men jobber fortsatt for fullt med å saksbehandle mottatte meldinger. Endring i publiseringsfrekvens betyr derfor ikke at vi har redusert ressursene som jobber med dette.

Informer om tredje dose eller boosterdose i meldingen

Det er viktig å skille mellom tredje dose som gis til personer med alvorlig svekket immunforsvar for å få best mulig beskyttelse mot covid-19, og såkalt oppfriskningsdose eller boosterdose som kan tilbys hele befolkningen. FHI har foreløpig kun anbefalt boosterdose til personer over 65 år, beboere på sykehjem og helsepersonell med pasientkontakt. Per 22. november har over 400 000 fått en tredje dose, enten i form av ekstra dose i primærvaksinasjon hos personer med alvorlig svekket immunforsvar eller som oppfriskningsdose, såkalt ‘booster’.

- Nå trappes vaksineringen opp i kommunene. Vi ber helsepersonell og vaksinerte om å oppgi hvilken dose det gjelder når de sender bivirkningsmeldinger til oss, oppfordrer overlege Sigurd Hortemo ved Legemiddelverket.

For Spikevax (Moderna) gis det en full dose (100 µg) ved tredje dose og halv dose (50 µg) ved oppfriskningsdose. For Comirnaty (Pfizer/BioNTech) gis full dose (30 µg) ved både tredje dose og oppfriskningsdosen.

Menstruasjonsforstyrrelser

Vi har så langt behandlet 1964 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser. De fleste meldingene gjelder kvinner mellom 20 og 49 år. 145 av disse meldingene er klassifisert som alvorlige.

- I flere av disse er det ikke menstruasjonsforstyrrelsen, men andre plager som er meldt samtidig, som gjør at meldingen samlet sett klassifiseres som alvorlig, sier Ingrid Aas, overlege i Legemiddelverket.

Dersom menstruasjonsforstyrrelser er langvarige og går utover arbeidsevne og andre daglige gjøremål, vil meldingen også ofte klassifiseres som alvorlig.

I tillegg har vi fått 124 meldinger om kvinner som opplever uventede underlivsblødninger etter overgangsalder. 119 av disse er klassifisert som alvorlige. Uventede underlivsblødninger etter overgangsalder blir automatisk regnet som alvorlige med mindre det har gått kort tid siden siste menstruasjon.

FHI gjennomfører en stor studie for å forsøke å avklare om det er en sammenheng mellom koronavaksiner og blødningsforstyrrelser. Resultater fra studien kommer før jul.

Vi vet foreløpig ikke om kvinner som opplevde menstruasjonsforstyrrelser ved første eller andre dose, har økt risiko for å oppleve dette igjen ved en tredje dose eller oppfriskningsdose.

Les mer om hvordan dette følges opp:

Les mer om:

Meldinger om mistenkte bivirkninger hos ungdom 12-17 år

Behandling av bivirkningsmeldinger i aldersgruppen 12-17 år er høyt prioritert. 16 og 17-åringer vaksineres nå med andre dose. Vi følger nøye med og er spesielt oppmerksomme dersom det meldes om alvorlige hendelser etter vaksinering.

Ungdom får oftest de samme vanlige og forbigående bivirkningene som voksne etter vaksinering. Per 23. november er det satt over 359 000 doser på barn og unge fra 12 til 17 år. I perioden fra desember 2020 til 23. november 2021, har vi mottatt og behandlet 248 meldinger om mistenkte bivirkninger i denne aldersgruppen. Av disse er 35 klassifisert som alvorlige. Vi har så langt mottatt en melding om perikarditt og en melding om myokarditt.

Over 80% av bivirkningsmeldingene i denne aldersgruppen er fra jenter. Flere meldinger gjelder menstruasjonsforstyrrelser. De fleste er klassifisert som lite alvorlige.

Meldeskjema og gode tips til hva du bør melde fra om

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger 

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

  • ​​​navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
  • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet når bivirkningen startet
  • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
  • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
  • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
  • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
  • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
  • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
  • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.​

Melde bivirkninger på vegne av barn

Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av barnet.

Barn over 16 år: Ungdom over 16 år kan selv melde bivirkninger, men det krever at de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID. Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no.​​

Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.​​

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no