Til hovedinnhold

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 23. august 2022

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Etter at over 11,6 millioner doser er satt, har Legemiddelverket mottatt 60 284 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 42 383 meldinger behandlet. 6 697 er klassifisert som alvorlige og 35 686 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkninger meldes på mistanke. At en bivirkning er meldt, betyr ikke nødvendigvis at det er en årsakssammenheng med vaksinen. Hensikten med meldesystemet er å fange opp det vi bør undersøke nærmere.

Alle meldinger teller med i bivirkningsrapporten, uavhengig av om hendelsen antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke. Tallene kan derfor ikke brukes til å vurdere årsakssammenhenger eller beregne hvor ofte en bivirkning opptrer. Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir tallene et skjevt bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige meldinger.

Meldingene vi har mottatt så langt gir ikke grunnlag for å endre gjeldende overordnede anbefalinger for vaksinering.

I løpet av sommeren har det vært satt få doser med koronavaksiner, men tempoet i vaksineringen tar seg nå opp. I forrige uke ble det satt 50.000 doser, primært i aldersgruppen 65 år og eldre.

Neste rapport og nyhet vil bli publisert torsdag 22. september.

Følges opp i undersøkelser

Legemiddelverket ser på alle mottatte bivirkningsmeldinger og har løpende oversikt over det som meldes og bør prioriteres i saksbehandlingen. Vi utveksler bivirkningsdata med Verdens helseorganisasjon (WHO) og andre europeiske legemiddelmyndigheter. Samarbeidet gir oss et bedre grunnlag til å vurdere årsakssammenhenger, oppdage nye bivirkninger og iverksette tiltak som ivaretar pasientsikkerheten.

– Vi ser etter sykdomsbilder, alvorlige eller uvanlige symptomer. Fanger vi opp noe som kan være et signal om en mulig bivirkning undersøker vi dette nærmere i samarbeid med Folkehelseinstituttet. De har gode verktøy til å gjøre analyser og kan gjøre oppfølgende undersøkelser, sier overlege Ingrid Aas.

Folkehelseinstituttet gjennomfører store befolkningsundersøkelser i ulike aldersgrupper (kohortstudier) for å få bedre kunnskap om konsekvenser av pandemien, som smitte og vaksinasjon. I disse undersøkelsene kan vi få informasjon om mulige bivirkninger som ikke nødvendigvis meldes. Deltakere i disse undersøkelsene svarer regelmessig på spørsmål om blant annet menstruasjonsforstyrrelser, langvarig hodepine, utmattelsestilstander og andre vedvarende symptomer eller bivirkninger etter vaksinasjon. Resultater fra disse undersøkelsene analyseres og publiseres fortløpende.

Meld på nytt

Meldingene gir et øyeblikksbilde på meldetidspunktet og vi vet ikke alltid hvor lenge symptomene varer. Vi oppfordrer derfor lege eller den vaksinerte å melde på nytt med oppdaterte opplysninger ved langvarige og vedvarende symptomer.

– De som har symptomer i mange uker etter vaksinering, for eksempel hodepine, bør kontakte fastlegen som kan vurdere årsaker. Legen har kunnskap om pasienten og kan gi nyttig informasjon som er viktig for vår vurdering, forteller Ingrid Aas.

Nuvaxovid og betennelse i hjertet

Nuvaxovid (Novavax) er en proteinbasert vaksine som er en tradisjonell vaksineteknologi. Vaksinen gis som to doser med tre ukers mellomrom. Per 23. august 2022 er det satt 995 doser av denne vaksinen i Norge.

Vi har så langt ikke fått noen meldinger om betennelse i hjertet etter vaksinering med Nuvaxovid i Norge, men det er meldt om noen tilfeller i Europa. Europeiske legemiddelmyndigheter anbefaler derfor at myokarditt og perikarditt også tas inn på listen over bivirkninger i produktinformasjonen til Nuvaxovid.

Les mer om Koronavaksiner og betennelse i hjertet 

Meldeskjema og gode tips til hva du bør melde fra om

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger 

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

  • ​​​navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
  • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet når bivirkningen startet
  • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
  • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
  • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
  • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
  • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
  • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
  • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.​

Melde bivirkninger på vegne av barn

Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av barnet.

Barn over 16 år: Ungdom over 16 år kan selv melde bivirkninger, men det krever at de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID. Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no.​​

Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.​​

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no