Til hovedinnhold

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 20. september 2022

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Etter at nesten 11,9 millioner doser er satt, har Legemiddelverket mottatt 60 500 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 47 408 meldinger behandlet. 6 884 er klassifisert som alvorlige og 40 524 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkninger meldes på mistanke. At en bivirkning er meldt, betyr ikke nødvendigvis at det er en årsakssammenheng med vaksinen. Hensikten med meldesystemet er å fange opp det vi bør undersøke nærmere. 

Alle meldinger teller med i bivirkningsrapporten, uavhengig av om hendelsen antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke. Tallene kan derfor ikke brukes til å vurdere årsakssammenhenger eller beregne hvor ofte en bivirkning opptrer. Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir tallene et skjevt bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige meldinger. 

Meldingene vi har mottatt så langt gir ikke grunnlag for å endre gjeldende overordnede anbefalinger for vaksinering. 

Neste rapport og nyhet vil bli publisert torsdag 24. november.

Pandemien er i en rolig fase. Smittespredningen har gått ned den siste tiden, men situasjonen er uforutsigbar. Utover høsten og vinteren kan nye varianter av koronaviruset føre til nye bølger med smitte og covid-19 sykdom.

Kommunene tilbyr nå oppfriskningsdose (fjerde dose) til sykehjemsbeboere, alle som er 65 år eller eldre, samt risikogrupper i alderen 18-64 år, gravide i 2. og 3. trimester og ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.

Per 20. september er 265 000 personer vaksinert med fjerde dose.

Nye oppdaterte variantvaksiner

Det er EUs strategi å tilby et bredt utvalg av vaksiner mot ulike varianter av koronaviruset. Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) godkjente i september 2022 de første oppdaterte variantvaksinene fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

– De opprinnelige vaksinene gir fortsatt god beskyttelse mot alvorlig covid-19 sykdom, men vi håper at de oppdaterte vaksinene vil gi bredere beskyttelse mot ulike varianter av viruset, sier Ingrid Aas, overlege ved Legemiddelverket.

De oppdaterte vaksinene er bare godkjent som oppfriskningsdoser (“booster”). Du må derfor være grunnvaksinert med de opprinnelige vaksinene før du får en oppfriskningsdose med en oppdatert variantvaksine. Intervall fra forrige oppfriskningsdose bør være minimum 4 måneder.

Følger nøye med

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet overvåker vaksinasjonen med koronavaksiner og følger nøye med på mistenkte bivirkninger som blir meldt inn etter vaksinasjon.

– Bivirkninger som er sett i studier med de oppdaterte variantvaksinene var i tråd med det man har sett ved bruk av de opprinnelige vaksinene. De vanligste bivirkningene er forbigående plager som smerter på stikkstedet, trøtthet, hodepine, muskelsmerter og feber, forteller Ingrid Aas.

Les mer om hvilke oppdaterte variantvaksiner som er godkjent.

Det er Folkehelseinstituttet som gir anbefalinger om bruk av vaksiner i Norge og som avgjør når de ulike oppdaterte variantvaksinene vil tilbys i landets kommuner.

Slik melder du bivirkninger

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

 • navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato

 • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet når bivirkningen startet

 • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over

 • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner

 • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne

 • etter hvilken dose bivirkningen oppstod

 • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser

 • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser

 • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

 • bivirkninger som ikke er nevnt i

  pakningsvedlegget

 • uventede bivirkninger

 • alvorlige bivirkninger

 • vaksinesvikt (alvorlig covid-19 sykdom etter fullført vaksinasjon)

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.

Melde bivirkninger på vegne av barn

Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av barnet.

Barn over 16 år: Ungdom over 16 år kan selv melde bivirkninger, men det krever at de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID. Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no.

Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no