Til hovedinnhold

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 20. juli 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket har mottatt 21 724 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 13 107 meldinger behandlet. 1 983 er klassifisert som alvorlige og 11124 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet etter at mer enn tre millioner personer er vaksinert. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, det er derfor ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig fra de som kan ha sammenheng med vaksinering. Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om en hendelse antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.

Meldinger om alvorlige hendelser prioriteres og behandles først. Derfor gir ikke tallene et fullstendig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

Viktig verktøy

Meldeordningen er et viktig verktøy i overvåkingen av vaksiner. Meldingene fra helsepersonell og befolkningen gir oss signaler om hendelser vi bør undersøke nærmere. Det er usikkert hvor stor andel av hendelsene som meldes, og en melding innebærer ikke nødvendigvis at det er en årsakssammenheng. Antall meldinger rapportert til Legemiddelverket kan derfor vanligvis ikke brukes til å beregne hvor ofte eller hvor mange bivirkninger en vaksine kan gi, eller sammenligne bivirkningsprofilen mellom vaksiner.

Bivirkningsmeldinger med fullstendige opplysninger gir mest verdi

Legemiddelverket mottar mange meldinger om mistenkte bivirkninger knyttet til koronavaksinene. Når en melding skal behandles er det svært viktig at den inneholder så detaljerte opplysninger som mulig. Vi mottar svært mange mangelfulle bivirkningsmeldinger, både fra helsepersonell og pasienter. Slike meldinger er vanskelige å vurdere og gir liten verdi. Legemiddelverket og FHI bruker mange ressurser på å be om mer opplysninger for å kunne vurdere og behandle bivirkningsmeldinger, men dette er bare ressursmessig mulig for meldinger som vi vurderer som alvorlige.

Leger har en viktig rolle i overvåkningen av bivirkninger

Erfaringsmessig er meldinger fra leger spesielt viktig. Legen har som regel verdifull informasjon om sykdomsbildet og kan gi tydelige og objektive beskrivelser av symptomer eller diagnoser. Legens erfaring og kunnskap om pasienten kan gi oss den informasjonen som er nødvendig for å vurdere om hendelsen kan ha en sammenheng med vaksinen.

– Under pandemien har vi har sett hvor viktig det er at leger rapporterer mistenkte bivirkninger og fokuserer på å levere bivirkningsmeldinger med høy kvalitet. Det gir oss muligheten til å handle raskt ved mistanke om alvorlige hendelser, og det gagner også de som tar vaksinene, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

 • navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato

 • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet

 • når bivirkningen startet

 • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over

 • viktig at riktige medisinske termer blir brukt

 • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner

 • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne

 • om bivirkningen oppstod etter første eller andre dose

 • om det er gitt en annen vaksine ved andre dose

 • svar på eventuelle blodprøver

 • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding” via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

 • nye bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget

 • uventede bivirkninger

 • alvorlige bivirkninger

 • vaksinesvikt (alvorlig covid-19 sykdom etter fullført vaksinasjon)

Slik melder du bivirkninger

Klikk her for å lese mer om hvordan du melder bivirkninger

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no