Til hovedinnhold

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 19. april 2022

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Etter at over 11,2 millioner doser er satt, har Legemiddelverket mottatt 58 985 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 32 435 meldinger behandlet. 6 029 er klassifisert som alvorlige og 26 415 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkninger meldes på mistanke. At en bivirkning er meldt, betyr ikke nødvendigvis at det er en årsakssammenheng med vaksinen. Hensikten med meldesystemet er å fange opp det vi bør undersøke nærmere.

Alle meldinger teller med i bivirkningsrapporten, uavhengig av om hendelsen antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke. Tallene kan derfor ikke brukes til å vurdere årsakssammenhenger eller beregne hvor ofte en bivirkning opptrer. Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir tallene et skjevt bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige meldinger.

Rapporten er basert på bivirkningsmeldinger som er mottatt og behandlet innen 19. april 2022. Meldingene vi har mottatt så langt gir ikke grunnlag for å endre gjeldende overordnede anbefalinger for vaksinering.

For tiden gis det få koronavaksiner og antall bivirkningsmeldinger synker. Derfor vil vi fremover publisere rapport og nyhet en gang i måneden. Vi jobber fortsatt for fullt med å saksbehandle mottatte meldinger. Endring i publiseringsfrekvens betyr ikke at vi har redusert ressursene som jobber med dette.

Neste rapport og nyhet vil bli publisert torsdag 19. mai.

Langvarige bivirkninger og senbivirkninger

Det er viktig å skille mellom langvarige bivirkninger, som oppstår etter kort tid og kan vare lenge, og senbivirkninger, som først oppstår mer enn seks uker etter vaksinasjon. I de fleste tilfeller vil bivirkninger oppstå i løpet av de første dagene og ukene etter vaksinasjon, og det er svært sjeldent at symptomer som oppstår etter mer enn seks uker kan knyttes til vaksiner.

- Vi følger nøye med for å fange opp signaler på eventuelle senbivirkninger, men så langt er det ikke oppdaget bivirkninger som oppstår lang tid etter vaksinasjon. Ved langvarige bivirkninger, der plagsomme symptomer ikke går over, bør helsepersonell og vaksinerte melde på nytt og gi oss oppdaterte og utfyllende opplysninger, oppfordrer overlege Ingrid Aas i Legemiddelverket.

Les mer om hva vi vet om sjeldne bivirkninger og hvor lenge etter vaksinasjon man kan forvente bivirkninger i FHI sin vaksinasjonsveileder.

Følges opp i undersøkelser

I Norge gjennomføres store befolkningsundersøkelser (kohortstudier) for å fange opp symptomer og tilstander som ikke nødvendigvis meldes som mistenkte bivirkninger. Deltakere i Folkehelseinstituttet sine befolkningsundersøkelser svarer regelmessig på spørsmål om blant annet symptomer eller bivirkninger etter vaksinasjon. Spørsmål om langvarig hodepine og andre vedvarende symptomer er inkludert i spørreskjemaet i disse kohortstudiene.

Resultater fra disse undersøkelsene publiseres fortløpende.

Meldeskjema og gode tips til hva du bør melde fra om

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger 

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

  • ​​​navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
  • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet når bivirkningen startet
  • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
  • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
  • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
  • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
  • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
  • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
  • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.​

Melde bivirkninger på vegne av barn

Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av barnet.

Barn over 16 år: Ungdom over 16 år kan selv melde bivirkninger, men det krever at de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID. Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no.​​

Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.​​

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no