Til hovedinnhold

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 18. januar 2022

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Etter at over 10,6 millioner doser er satt, har Legemiddelverket mottatt 51 985 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 26 413 meldinger behandlet. 4 766 er klassifisert som alvorlige og 21 647 er klassifisert som lite alvorlige.

Ett år med bivirkningsovervåking

Som en av de første legemiddelmyndighetene i Europa begynte Legemiddelverket ukentlige publisering av bivirkningsrapporter allerede 14. januar 2021. Siden har vi publisert 47 rapporter og nyhetssaker om mistenkte bivirkninger meldt fra helsepersonell og befolkningen. Vår opplevelse er at pasienter og helsepersonell har lav terskel for å melde ved mistanke om bivirkninger etter vaksinering. Flest meldinger får vi fra befolkningen, disse utgjør 75%.

-Vi er takknemlige for at både helsepersonell og befolkningen melder når de mistenker en bivirkning etter vaksinering. Dette gjør at myndighetene kan drive effektiv bivirkningsovervåking og sette inn tiltak når vi ser at det er nødvendig, sier Unni Hjelmaas, enhetsleder i Legemiddelverket.

Globalt er det gitt nesten 10 milliarder vaksinedoser i løpet av året og det antas at omtrent 60% av verdens befolkning har mottatt minst en dose. Det er ingen andre vaksiner vi har fått så mye kunnskap om på så kort tid.

Hva har bivirkningsovervåkingen ført til?

Legemiddelverket følger nøye med på signaler om mulige bivirkninger og melder fra om nye bivirkningssignaler til europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) og sikkerhetskomiteen (PRAC), som vurderer om preparatomtale og pakningsvedlegg for vaksinene skal oppdateres med ny sikkerhetsinformasjon. 

Folkehelseinstituttet har løpende overvåking av en rekke sykdommer ved hjelp av data fra beredskapsregisteret for å sammenligne forekomst hos vaksinerte med uvaksinerte. Blant sykdommene som overvåkes er blodpropp i lungene, dyp venetrombose, hjerteinfarkt og hjerneslag. Det er så langt ikke påvist noen sammenheng mellom vaksinene som brukes i det norske vaksinasjonsprogrammet og risiko for noen av disse tilstandene.

Meldesystem, ikke tellesystem

Kommunikasjonen om meldte bivirkninger er utfordrende, fordi de meldes på mistanke. Selv om en hendelse meldes, vet vi ikke om vaksinen er årsaken.

- Det er et meldesystem som skal fange opp det vi bør undersøke nærmere, ikke et tellesystem som viser antall faktiske bivirkninger, understreker Hjelmaas.

Alle meldinger er med i rapporten som viser meldinger om mistenkte bivirkninger, uavhengig av om hendelsen antas å ha sammenheng med vaksinene eller ikke. Tallene kan derfor ikke brukes til å vurdere årsakssammenhenger eller beregne hvor ofte en bivirkning opptrer.

Viktig med åpenhet

Åpenhet og balansert informasjon om nytte og risiko av vaksinene er viktig for tilliten til myndighetenes råd og anbefalinger.

- Vi var forberedt på at det ville bli stor oppmerksomhet rundt koronavaksiner og bivirkninger. I vår kommunikasjon har vi til enhver tid vært åpne om det vi vet og det vi ikke har kunnskap om, presiserer Hjelmaas.

Dessverre opplever vi at tall fra bivirkningsrapporten blir brukt og tatt ut av sin sammenheng. Særlig i sosiale medier har vi sett flere eksempler på at vår informasjon misbrukes og spres med falske opplysninger. Vi oppfordrer derfor folk til å være kritiske til hva slags kilder de bruker for å skaffe seg informasjon og kunnskap og hva de deler videre.

Les mer om oppsummering av året i rapporten. Her finner du også oppdaterte tall på meldinger om menstruasjonsforstyrrelser, betennelse i hjertet og meldinger på aldersgruppen 12 til 17 år.

Meldeskjema og gode tips til hva du bør melde fra om

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger 

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

  • ​​​navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
  • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet når bivirkningen startet
  • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
  • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
  • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
  • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
  • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
  • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
  • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.​

Melde bivirkninger på vegne av barn

Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av barnet.

Barn over 16 år: Ungdom over 16 år kan selv melde bivirkninger, men det krever at de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID. Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no.​​

Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.​​

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no