Til hovedinnhold

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 15. juni 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket har mottatt 15 514 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 10 787 meldinger behandlet. 1472 er klassifisert som alvorlige og 9315 er klassifisert som lite alvorlige. 

Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir ikke tallene et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser. Flertallet av de rapporterte meldingene gjelder vanlige og forventede bivirkninger, slik som for eksempel smerter på stikkstedet, hodepine og generell uvelhetsfølelse med feber.

Bivirkninger vi kjenner fra studier er omtalt i pakningsvedlegget og preparatomtalen. Denne informasjonen blir oppdatert dersom det meldes om nye bivirkninger og europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) mener det er en sannsynlig årsakssammenheng mellom vaksinen og bivirkningene.

Unge får oftere de vanlige bivirkningene

Studier har vist at unge voksne opplever mer plager de første dagene etter koronavaksinering enn eldre. Legemiddelverket får også flere bivirkningsmeldinger fra yngre voksne enn eldre, selv om det så langt er flere eldre som er vaksinert. De fleste meldingene om bivirkninger hos voksne under 60 år gjelder mindre alvorlige hendelser.

Også etter influensavaksinasjon er det flere meldinger om bivirkninger hos yngre voksne enn eldre. Dette kan skyldes flere forhold; at yngre får en sterkere immunrespons, at helsepersonell i større grad melder for yngre – og at yngre i større grad melder bivirkninger selv.

- Unge har et mer «våkent» immunforsvar og må forvente å få noen av de vanlige bivirkningene de første dagene etter vaksinasjon, særlig etter andre dose. Dette kan være plagsomt, men går som regel over etter noen dager, sier overlege Ingrid Aas.

Vanlige og forventede bivirkninger:

 • Hevelse og ømhet rundt stikkstedet og i armen

 • Trøtthet

 • Hodepine

 • Feber

 • Vondt i muskler og ledd

 • Frysninger

 • Kvalme og diare

Dersom du får andre symptomer, eller symptomene ikke går over etter noen dager, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Les mer om hvilke bivirkninger unge kan forvente etter koronavaksinasjon

Meldinger om tilfeller av hjerteproblemer

Det er meldt om 29 tilfeller av akutt perikarditt (betennelse i hjerteposen) etter vaksinasjon med Comirnaty, fem etter COVID-19 Vaccine Moderna og ett tilfelle etter vaksinasjon med Vaxzevria (AstraZeneca). I ett tilfelle hadde pasienten først fått Vaxzevria og deretter Comirnaty som andre dose. Det er videre meldt seks tilfeller av myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) etter vaksinasjon med Comirnaty og ett tilfelle etter vaksinasjon med COVID-19 Moderna. De aller fleste pasientene var i bedring da meldingen ble sendt.

Europeiske legemiddelmyndigheter arbeider nå for å avklare om det er en sammenheng mellom vaksinering og tilfellene med perikarditt og myokarditt. Det er viktig å undersøke om disse hjerteproblemene opptrer hyppigere hos de som er vaksinert enn de som ikke er det. Tilfeller som opptrer etter vaksinering bør meldes.

Alle som får tungpust eller brystsmerter som bekymrer bør oppsøke lege uavhengig av om de er vaksinert eller ikke.

Se informasjon fra FHI: Undersøker noen få tilfeller av hjerteproblemer etter vaksinasjon med mRNA-vaksine

Slik melder du bivirkninger

Helsepersonell har plikt til å melde om mistenkte alvorlige bivirkninger etter vaksinasjon. Årsakssammenhengen trenger ikke være kjent, mistanke er tilstrekkelig for å melde. 

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

 • nye bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget

 • uventede bivirkninger

 • alvorlige bivirkninger

 • vaksinesvikt (alvorlig covid-19 sykdom etter fullført vaksinasjon)

Dersom en person blir syk med covid-19 etter fullført vaksinasjon regnes dette som en mulig vaksinesvikt. Tilfeller av alvorlig eller kritisk sykdomsforløp (covid-19 -symptomer og -sykdom) hos personer som er fullvaksinert skal meldes som mistenkt bivirkning via melde.no.

Helsepersonell: Klikk her om du vil melde bivirkninger

Befolkningen kan melde bivirkninger via helsenorge.no, men oppfordres til å ta kontakt med lege eller annet helsepersonell ved mistanke om alvorlige eller uventede bivirkninger etter vaksinering. Det er ikke nødvendig å melde selv hvis helsepersonell allerede har meldt om den mulige bivirkningen.

Befolkningen: klikk her om du er vaksinert og vil melde bivirkninger

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no