Til hovedinnhold

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 14. september 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Etter at nærmere 7, 5 millioner doser er satt har Legemiddelverket mottatt 32 324 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 17 407 meldinger behandlet. 2 786 er klassifisert som alvorlige og 14 621 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, og derfor er det ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig, fra dem som kan ha sammenheng med vaksinering. 

Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om hendelsen antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.

Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir ikke tallene et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

Hva vet vi om mRNA-vaksinene og “vanlige” blodpropper?

Det er så langt ikke påvist noen sikker sammenheng mellom koronavaksinene

Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna) og risiko for «vanlig» blodpropp.

I noen studier, men ikke alle, er det rapportert om flere tilfeller av blodpropp hos de som har fått vaksine. Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) følger derfor dette nøye.

- En stor andel av den voksne befolkningen er nå vaksinert. Siden blodpropp er en relativt vanlig tilstand, vil det også oppstå blodpropp i tiden etter vaksinasjon uten at det har sammenheng med vaksinen, sier Sigurd Hortemo, overlege ved Legemiddelverket.

Per 14. september er det satt over 7.3 millioner doser med mRNA-vaksinene i Norge og det er meldt 296 mistenkte tilfeller av blodpropp etter vaksinering med disse vaksinene.

Det er kun etter vaksinering med koronavaksinene fra AstraZeneca (Vaxzevria) og Janssen at det er vist en sammenheng med de sjeldne og alvorlige tilfeller med blodpropp med lavt antall blodplater og blødninger (VITT/TTS). Disse vaksinene tilbys ikke i koronavaksinasjonsprogrammet.

Meldeskjema og gode tips til hva du bør melde fra om

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger 

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

  • ​​​navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
  • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet når bivirkningen startet
  • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
  • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
  • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
  • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
  • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
  • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
  • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.​

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no