Til hovedinnhold

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 13. juli 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket har mottatt 20 730 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 12 552 meldinger behandlet. 1 866 er klassifisert som alvorlige og 10 686 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet etter at mer enn tre millioner personer er vaksinert. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, det er derfor ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig fra de som kan ha sammenheng med vaksinering. Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om en hendelse antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.

Meldinger om alvorlige hendelser prioriteres og behandles først. Derfor gir ikke tallene et fullstendig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

Viktig verktøy

Meldeordningen er et viktig verktøy i overvåkingen av vaksiner. Meldingene fra helsepersonell og befolkningen gir oss signaler om hendelser vi bør undersøke nærmere. Det er usikkert hvor stor andel av hendelsene som meldes, og en melding innebærer ikke nødvendigvis at det er en årsakssammenheng. Antall meldinger rapportert til Legemiddelverket kan derfor vanligvis ikke brukes til å beregne hvor ofte eller hvor mange bivirkninger en vaksine kan gi, eller sammenligne bivirkningsprofilen mellom vaksiner.

Samme type vaksiner som tilbys

De to vaksinene som tilbys i vaksinasjonsprogrammet, Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna), er begge mRNA-vaksiner og gir god beskyttelse mot covid-19. Vaksinene kan gi en del plager de første 2-3 dagene etter vaksinering. Dette dreier seg oftest om forbigående bivirkninger som smerter på stikkstedet, hodepine og generell uvelhetsfølelse med feber. Disse bivirkningene er kjent fra studier og de er omtalt i produktinformasjonen til vaksinene. De kommer gjerne første eller andre dag etter vaksinering og varer omtrent 2-3 døgn.

Studiene tyder på at noen flere får disse vanlige og forbigående bivirkningene etter vaksinering med Spikevax enn med Comirnaty. Alvorlige bivirkninger er sjeldne for begge vaksiner.

- Bivirkningsprofilen for vaksinene er like. Det er derfor ingen grunn til å foretrekke den ene fremfor den andre eller utsette vaksinering – ta den vaksinen du blir tilbudt, oppfordrer medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

Legemiddelverket har tidligere informert om tilfeller med såkalt «covid arm», en forsinket lokalreaksjon i vaksinasjonsarmen som vanligvis oppstår fem til ti dager etter vaksinasjon. Erfaring tyder på at denne reaksjonen oppstår hyppigere etter vaksinasjon med Spikevax enn Comirnaty.

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

 • navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato

 • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet

 • når bivirkningen startet

 • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over

 • tidligere sykdommer og bruk av medisiner

 • om/når du har tatt en koronatest, og resultatet av denne

 • om bivirkningen oppstod etter første eller andre dose

 • om det er gitt en annen vaksine ved andre dose

 • svar på eventuelle blodprøver

 • om lege har vært kontaktet

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

 • nye bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget

 • uventede bivirkninger

 • alvorlige bivirkninger

 • vaksinesvikt (alvorlig covid-19 sykdom etter fullført vaksinasjon)

Slik melder du bivirkninger

Klikk her for å lese mer om hvordan du melder bivirkninger

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no