Til hovedinnhold

Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 12. oktober 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Etter at nærmere 7,9 millioner doser er satt har Legemiddelverket mottatt 36 954 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 19 827 meldinger behandlet. 3 274 er klassifisert som alvorlige og 16 540 er klassifisert som lite alvorlige.

Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, og derfor er det ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig, fra dem som kan ha sammenheng med vaksinering.

Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om hendelsen antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.

Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir ikke tallene et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

Oppfriskningsdoser til eldre og sykehjemsbeboere

Eldre pasienter har stort utbytte av vaksinering, fordi de har høy risiko for alvorlig sykdom og død ved covid-19-infeksjon. Folkehelseinstituttet har derfor nylig anbefalt oppfriskningsdoser (boosterdose) til eldre fra og med 65 års alder og sykehjemsbeboere. For de fleste i denne gruppen, vil nytten av beskyttelse mot alvorlig covid-19 sykdom oppveie risikoen for eventuelle bivirkninger. For eldre som lever med skrøpelighet kan imidlertid vanlige vaksinebivirkninger, slik som feber og kvalme, få alvorlige konsekvenser.

Legemiddelverket bestilte i vinter en uavhengig vurdering av meldte dødsfall hos skrøpelig eldre fra en ekspertgruppe med geriatere. Ekspertgruppen konkluderte med at for enkelte av disse skrøpelige pasientene var det sannsynlig at vanlige bivirkninger kunne ha bidratt til et mer alvorlig sykdomforløp.

- Vi minner om at helsepersonell må gjøre en nøye vurdering av nytten versus ulempe ved vaksinering av de skrøpeligste pasientene. For dem med kort forventet levetid kan gevinsten av en oppfriskningsdose være marginal. Døende skal ikke vaksineres, sier overlege Sigurd Hortemo.

FHI anbefaler at det er en ukes mellomrom mellom vaksinering med influensavaksine og oppfriskningsdose med koronavaksine. Oppfriskningsvaksinasjon mot covid-19 må ikke gå på bekostning av influensavaksinasjon.

Se informasjon om oppfriskningsdose til eldre og sykehjemsbeboere i FHI sin vaksinasjonsveileder

Se informasjon om vurdering av skrøpelighet før det gis oppfriskningsdose til de aller eldste i FHI sitt informasjonsbrev

Meldinger om mistenkte bivirkninger i aldersgruppen 12 til 17 år

Bivirkningsovervåking av barn og unge prioriteres høyt. Ungdom får oftest de samme vanlige og forbigående bivirkningene som voksne etter vaksinering. Vi følger nøye med og er spesielt oppmerksomme dersom det meldes om alvorlige hendelser etter vaksinering. Over 311 000 doser er satt hos barn og unge fra 12 til 17 år. I perioden fra desember 2020 til 12. oktober 2021, har vi mottatt og behandlet 137 bivirkningsmeldinger i denne aldersgruppen. Av disse er 20 klassifisert som alvorlige. 

Betennelse i hjerte

Blant de mer sjeldne kjente bivirkningene er betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) og betennelse i hjerteposen (perikarditt). Vi har så langt mottatt en bivirkningsmelding om dette i denne aldersgruppen. Alle som opplever symptomer som brystsmerter, tungpustethet, hurtig eller uregelmessig puls etter vaksinasjon bør oppsøke lege. 

Myokarditt forekommer oftere hos gutter og unge menn etter vaksinasjon med Spikevax (Moderna) enn med Comirnaty (Pfizer/BioNTech). FHI har understreket anbefalingen om at ungdommer under 18 år som skal vaksineres får tilbud om Comirnaty (Pfizer/BioNTech) uansett hvilken mRNA-vaksine de fikk som første dose.

Les mer om koronavaksiner og betennelse i hjertet

Meldeskjema og gode tips til hva du bør melde fra om

Klikk her for lenke til meldeskjema og mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger 

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

  • ​​​navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
  • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet når bivirkningen startet
  • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
  • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
  • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
  • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
  • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
  • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
  • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding" via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.​

Melde bivirkninger på vegne av barn

Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av barnet.

Barn over 16 år: Ungdom over 16 år kan selv melde bivirkninger, men det krever at de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID. Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no.​​

Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.​​

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no