Til hovedinnhold

Melatonin 3 mg tablett og kapsel fjernes fra negativlista

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

​Det finnes flere markedsførte melatoninpreparater i Norge, og forskrivningen av preparater uten markedsføringstillatelse er fallende. Fra 1. februar 2022 fjernes melatonin 3 mg tablett og kapsel fra negativlista.

Søknader om godkjenningsfritak for melatonin 3 mg tablett og kapsel skal derfor ikke lenger sendes inn til Legemiddelverket for vurdering før utlevering i apotek. Søknadene kan notifiseres når apoteket blant annet har kontrollert at rekvirenten har oppgitt en medisinsk begrunnelse for bruk av preparatet. Søknadene skal begrunnes mot de markedsførte preparatene i Norge, dette på lik linje ved søknad om godkjenningsfritak for andre uregistrerte preparater når det finnes et markedsført alternativ.

Rutiner for apotek ved ekspedering av søknader om godkjenningsfritak

Apoteket skal kontrollere

  • om preparatet det søkes på kan ekspederes direkte i apotek (notifisertbart) eller står på negativlista

  • at søknaden er signert av rekvirenten og påført ID-nummer.

  • at rekvirentens navn fremkommer tydelig med stempel eller blokkbokstaver.

  • at virksomme stoffer, mengde og tidsperiode er angitt.

  • at medisinsk begrunnelse er oppgitt – inkludert hvorfor markedsført alternativ ikke kan benyttes. Dette følger av forskrift og må være påført hver gang det søkes.

Se hvordan apoteket skal sjekke at søknaden har medisinsk begrunnelse

Se flere nyheter