Til hovedinnhold

Leger skal informere om risiko for psykiske bivirkninger av Lariam

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Meflokin (Lariam) kan utløse potensielt alvorlige psykiske symptomer som unormale drømmer, søvnløshet, angst og depresjon. I tillegg er det rapportert hallusinasjoner, psykose, selvmord, selvmordstanker og selvskadende adferd.

Meflokin brukes for å forebygge og behandle malaria og selges under produktnavnet Lariam. Risikoen for psykiske reaksjoner er kjent fra før. For å sikre at pasienter får tilstrekkelig informasjon om denne type bivirkninger finnes det et pasientkort som legen skal levere ut til pasienten ved forskrivning av Lariam. Bivirkninger kan oppstå og vedvare i flere måneder etter at behandlingen med legemidlet er avsluttet på grunn av den lange halveringstiden til meflokin.

Råd til leger

 • Meflokin skal ikke brukes som malariakjemoprofylakse hos pasienter som har eller har hatt psykiske problemer

 • Behandling med meflokin skal avsluttes umiddelbart og erstattes av annen malariakjemoprofylakse ved tegn på psykiske reaksjoner

 • Rådgivning av pasienten:

  • Fortell pasienten at psykiske bivirkninger kan oppstå ved bruk av meflokin

  • Be pasienten om å lese

   pakningsvedlegget

  • Lever ut

   pasientkort

   med informasjon

  • Informer pasienten om å avslutte behandlingen med meflokin og oppsøke lege umiddelbart dersom psykiske reaksjoner eller endringer i mental status oppstår under meflokinkjemoprofylakse

 • Meld bivirkninger på elektronisk meldeskjema

Råd til pasienter

Et «Kjære helsepersonell-brev» er sendt ut til allmennleger, leger innen infeksjonsmedisin og apotek.