Til hovedinnhold

Legemiddelverket viderefører ordningen for elektronisk distribusjon av sikkerhetsmateriell

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Etter positive resultater og tilbakemeldinger for piloten om elektronisk distribusjon av sikkerhetsmateriell, viderefører Legemiddelverket ordningen permanent.

Siden februar 2020 har Legemiddelverket gjennomført en pilot hvor viktig sikkerhetsinformasjon om legemidler utelukkende distribueres via elektroniske kanaler til fastlegene. Fastlegene har i pilotperioden mottatt viktig sikkerhetsinformasjon via varsler i (EPJ) og via Felleskatalogens app og nettside.

Legemiddelindustrien utarbeider sikkerhetsinformasjon om legemidler til helsepersonell i samarbeid med Legemiddelverket. Før pilotperioden ble sikkerhetsinformasjon om et legemiddel i form av «Kjære helsepersonell-brev» og opplæringsmateriell, sendt som brevpost. Undersøkelser som Legemiddelverket har gjennomført viser at mange leger ikke leser Kjære helsepersonell-brev og at de synes at det er vanskelig å finne tilbake til informasjonen ved behov.

Evaluering av pilotprosjekt

Pilotperioden varte fra 1. februar 2020 til 31. oktober 2022. Nå er piloten evaluert, og Legemiddelverket har vurdert og konkludert med at det er hensiktsmessig med en permanent ordning med utelukkende elektronisk distribusjon.

Inntil det finnes gode elektroniske løsninger i spesialisthelsetjenesten, vil sikkerhetsinformasjonen fortsatt sendes per brev til sykehusleger.

Hvilken sikkerhetsinformasjon blir varslet?

Alle «Kjære-helsepersonell-brev», samt nytt opplæringsmateriell varsles til fastlegene via pasientjournalen.

Oppdatering av opplæringsmateriell varsles bare hvis oppdateringen er et krav fra myndighetene. Legemiddelverket har utarbeidet en veiledning for legemiddelfirmaer som skal sende opplæringsmateriell.

Hvor finnes informasjonen?

  • Fastleger vil motta viktig sikkerhetsinformasjon i forskrivningsøyeblikket i pasientjournalen (EPJ).

  • Informasjonen ligger også lett synlig i Felleskatalogen ved søk på legemiddelnavn, både på nettsiden og i appen. «Kjære helsepersonell-brev» vises med overskriften «Varsel fra Legemiddelverket».

  • Alle «Kjære helsepersonell-brev er tilgjengelig på legemiddelverket.no.

  • Et utvalg av brevene blir også omtalt i «Nytt om legemidler» i Tidsskriftet for Den norske legeforening.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no