Til hovedinnhold

Legemiddelverket undersøker melding om dødsfall knyttet til AstraZeneca-vaksinen

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket og FHI har fått melding om ett dødsfall etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen i Innlandet. Det er ikke konkludert med at det er en sammenheng mellom vaksinen og det uventede dødsfallet. Dette vil bli grundig vurdert.

Vi avventer flere opplysninger før hendelsen kan vurderes nærmere. Dødsfallet gjelder en yngre person som er helsearbeider. Det er ikke mistanke om at personen døde av blodpropp slik som tilfellet i Danmark.

Folkehelseinstituttet besluttet torsdag å ta en pause i bruk av AstraZeneca – vaksinen i påvente av undersøkelser av et tilfelle av dødsfall etter blodpropp i Danmark. Legemiddelverket går nå gjennom alle meldte mistenkte bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinen og andre koronavaksiner.

I Norge har 121 820 personer så langt blitt registrert i nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) som vaksinert med AstraZeneca-vaksinen. Per 9. mars var det mottatt 885 meldinger om mistenkte bivirkninger, hvorav 31 var alvorlige og 854 var lite alvorlige. Det er ikke meldt om hendelser med dødelig utfall tidligere.

Flest meldinger om lite alvorlige bivirkninger

Flertallet av meldingene gjelder vanlige og forventede bivirkninger, slik som smerter på stikkstedet, hodepine, generell uvelhetsfølelse med feber og frysninger, tretthet, kvalme og smerter i kroppen. Disse bivirkningene er kjent fra studiene som ligger til grunn for godkjenningene. Bivirkningen kommer gjerne første eller andre dag etter vaksinering og varer omtrent i 2-3 døgn. Bivirkningene kan være ubehagelige, og det er ikke uvanlig at man føler seg så syk at det er nødvendig å være hjemme et par dager fra jobb

Det kan være vanskelig å vite om en uønsket medisinsk hendelse som opptrer kort tid etter en vaksinasjon skyldes vaksinen eller om det bare er en tilfeldig tidsmessig sammenheng. Så snart alle opplysninger om hendelsen foreligger vil disse gjennomgås og årsakssammenheng med vaksine kan vurderes.

Slik melder du bivirkninger

Helsepersonell har plikt til å melde ved mistanke om nye, uventede og alvorlige bivirkninger. Bemanningen hos FHI er styrket og RELIS bistår FHI i behandlingen av meldinger slik at disse blir behandlet raskere.

Befolkningen har anledning til å melde bivirkninger via helsenorge.no, men oppfordres til å ta kontakt med lege eller annet helsepersonell ved mistanke om alvorlige eller uventede bivirkninger etter vaksinering.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no