Til hovedinnhold

Legemiddelverket har fått ny, dynamisk strategi

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Strategien viser hvilke områder vi ønsker å satse på for å møte fremtidens utfordringer på en dynamisk måte.

- Vi opplever en rivende utvikling for medisinske produkter som stiller krav til at vi i Legemiddelverket hele tiden endrer og tilpasser oss. Den nye strategien skal gi fart og retning slik at vi kan hjelpe pasientene og samfunnet på best mulig måte, sier direktør Audun Hågå.

Satsingsområder

Vi har valgt fem overordnede satsingsområder:

  • Raskere tilgang til medisinske produkter

  • Riktigere bruk av medisinske produkter

  • Sikrere forsyning av medisinske produkter

  • Aktiv virksomhetsutvikling

  • Internasjonalt arbeid

Satsingsområdene ligger fast i overskuelig fremtid. Innenfor hvert satsingsområde har vi definert endringspunkter på mellomlang sikt. Endringspunktene konkretiseres gjennom mål og tiltak som justeres årlig i vår virksomhetsplan.

Se strategien og beskrivelse av satsingsområdene

Se flere nyheter

Kontakt oss