Til hovedinnhold

Kodeinholdige preparater anbefales ikke til barn under 12 år

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Etter rapporter om tilfeller med alvorlig pustebesvær hos barn behandlet med kodeinholdige legemidler gjøres det nå tiltak for tryggere bruk av slike legemidler.

Kodeinholdige legemidler til smertebehandling hos barn er lite brukt i Norge. Eksempler på slike legemidler er Paralgin Minor, Pinex Forte, Paralgin Forte, Paramax comp. og Codaxol. Kodein omdannes til morfin via leverenzymer. Noen har arvelige varianter av leverenzymer som gjør at de omdanner kodeinet svært hurtig. Dette kan føre til høyere morfinkonsentrasjoner i blodet enn forventet og gi alvorlige bivirkninger med pustestopp som i sjeldne tilfeller har ført til dødsfall.

De fleste rapporter om pustevansker etter behandling med kodeinholdige smertestillende legemidler er sett hos barn under 12 år, enten etter medisinering av barnet eller etter at barnet har fått medisinen via morsmelk.

For å redusere risiko for alvorlige pustevansker anbefales følgende tiltak:

  • Kodeinholdige legemidler skal kun brukes til behandling av akutte, moderate til sterke smerter hos barn over 12 år når andre smertestillende som paracetamol og ibuprofen ikke har hatt effekt.

  • Anbefalt behandlingstid er maksimalt 3 dager.

Kodeinholdige legemidler skal ikke brukes på disse pasientgruppene:

  • barn og ungdom 0-18 år som smertebehandling etter gjennomgått tonsillektomi/adenoidektomi på grunn av søvnapne

  • ammende

  • pasienter som har ultrarask legemiddelmetabolisme via CYP 2D6 (kan påvises ved gentest i en blodprøve).

Konsekvenser av de nye anbefalingene

Paracetamol er førstevalg ved behandling av barn. Ibuprofen kan gis i tillegg ved utilstrekkelig effekt av paracetamol. Bruk av morfin til barn krever stor nøyaktighet ved beregning av dose og nøye observasjon av barnet med tanke på alvorlig pustestopp.

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn har gitt råd om alternativ til kodein ved smertebehandling av barn. Nettverket skal utarbeide felles nasjonale retningslinjer for smertebehandling av barn.

Se også veileder fra Norsk barnelegeforening når det gjelder smertebehandling.

Meld bivirkninger

Bivirkninger ved bruk av kodeinholdige preparater i smertebehandling hos barn kan meldes på meldeskjema til RELIS. Pasienter og foreldre kan melde bivirkninger via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no