Til hovedinnhold

Kjære helsepersonell-brev: Sammenheng mellom ▼COVID-19 Vaccine Janssen og blodpropper i kombinasjon med lavt antall blodplater

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

En kombinasjon av blodpropper og lavt antall blodplater er observert i svært sjeldne tilfeller etter vaksinering med ▼COVID-19 Vaccine Janssen. En årsakssammenheng med vaksinen anses som sannsynlig.

COVID-19 Vaccine Janssen er godkjent i EU/EØS for bruk hos personer fra 18 år for å forebygge COVID-19 forårsaket av SARS-CoV-2.

I Norge er innføringen av Janssen-vaksinen i koronavaksinasjonsprogrammet utsatt av FHI.

Den europeiske sikkerhetskomiteen for legemiddelovervåking hos EMA (PRAC), har gjennomført en grundig utredning, inkludert en gjennomgang av meldinger på blodpropper(tromboser) og lavt antall blodplater(trombocytopeni) hos individer som har fått vaksinen. De mener at tilfellene er svært like de som er oppdaget etter vaksinasjon med Vaxzevria.

Legemiddelverket har tidligere omtalt saken. 

Det er nå sendt ut et «Kjære helsepersonell-brev» til alle landets sykehus, legevakter, helsesykepleiere, allmennleger, sykehusapotek, kommuneoverleger og statsforvalterne for å informere om dette.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no