Til hovedinnhold

Karbimazol: risiko for betennelse i bukspyttkjertelen og strengere prevensjonsråd

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Karbimazol som brukes til behandling av høyt stoffskifte, gir økt risiko for akutt betennelse i bukspyttkjertelen. Det er i tillegg økt risiko for medfødte misdannelser ved bruk under svangerskap.

Det er meldt tilfeller av akutt betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) etter bruk av legemidler som inneholder karbimazol. Dessuten viser en gjennomgang av studier og bivirkningsmeldinger en sammenheng mellom bruk av karbimazol under svangerskap og medfødte misdannelser, spesielt ved bruk i første trimester samt ved høye doser.

Karbimazol finnes på markedet i Norge i produktet Neo-Mercazole. Disse risikoene gjelder imidlertid også for tiamazol, men tiamazol er bare godkjent til veterinærmedisinsk bruk i Norge.

Råd til leger og helsepersonell

Akutt pankreatitt

 • Hvis akutt pankreatitt oppstår eller mistenkes, bør behandlingen med karbimazol umiddelbart seponeres.

 • Karbimazol skal ikke gis til pasienter med tidligere akutt pankreatitt som følge av bruk av karbimazol. Reeksponering med karbimazol kan igjen føre til akutt pankreatitt med kortere tid til sykdomsdebut.

Prevensjon

 • Fertile kvinner må bruke effektive prevensjonsmidler under behandling med karbimazol.

 • Hos gravide skal hypertyreose behandles i henhold til

  nasjonal faglig veileder i endokrinologi

  for å forhindre alvorlige komplikasjoner hos mor og foster.

 • Karbimazol skal bare brukes under svangerskap etter en streng individuell vurdering av nytte/risiko og bare med laveste effektive dose uten tillegg av tyroideahormoner.

 • Hvis karbimazol blir brukt under svangerskap, anbefales særlig grundig overvåking av mor, foster og spedbarn i henhold til nasjonal faglig veileder.

Råd til pasienter

 • Ta kontakt med legen din dersom du er i behandling med karbimazol og opplever plutselig smerte i magen eller føler deg uvel, dette kan være tegn på akutt bukspyttkjertelbetennelse.

 • Karbimazol skal ikke brukes under svangerskap med mindre legen din har vurdert at dette er nødvendig.

 • Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den

  nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Preparatomtale og pakningsvedlegg blir oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til fastleger, endokrinologer, gastroenterologer, spesialister innen fødselshjelp og kvinnesykdommer, barneleger, og apotek.