Til hovedinnhold

Ingen dokumentasjon viser at ibuprofen (Ibux) forverrer covid-19 sykdom

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

De europeiske legemiddelmyndighetene har vurdert tilgjengelig dokumentasjon og mener at det ikke er grunn til å endre anbefalinger om bruk av ibuprofen.

WHO twitret tirsdag 17. mars at smertestillende ibuprofen (Ibux) og andre NSAID ikke anbefales ved covid-19. Dette har blitt oppfattet som en advarsel mot å bruke disse legemidlene. Europeiske legemiddelmyndigheter mener at det er ingen holdepunkter for advare mot bruk av ibuprofen.

Tilgjengelig data tyder på at vanlige smertestillende legemidler verken har gunstige eller skadelige effekter på sykdomsforløpet ved covid-19.

Det er foreløpig ingen legemidler som er godkjent for behandling av covid-19. En rekke legemidler er under utprøving. Bruk av paracetamol eller NSAID, slik som ibuprofen, ved covid-19 kan lindre feber og ubehag. Disse legemidlene reduserer ikke risikoen for utvikling av mer alvorlige former for covid-19. De kan heller ikke forkorte sykdomsforløpet, redusere smittsomhet, forkorte infeksjonsperioden og forhindre infeksjon.

Det er kjent at ibuprofen i svært sjeldne tilfeller kan føre til komplikasjoner hos barn med vannkopper. Spesielt eldre med hjerte- og nyresykdom bør være forsiktige med å bruke ibuprofen.

Paracetamol er førstevalg mot feber og smerter. Paracetamol kan brukes av pasienter i alle aldre og gravide. Paracetamol går godt sammen med de fleste andre legemidler.

Europeiske legemiddelmyndigheter i samarbeid med Legemiddelverket går kontinuerlig gjennom nye data om bivirkninger ved bruk av legemidler ved covid-19. Vi vil raskt informere befolkningen og helsepersonell hvis anbefalinger for bruk av betennelsesdempende legemidler forandrer seg.

Råd til pasienter

  • For behandling av feber og smerter er paracetamol førstevalget, men ikke-steroide betennelsesdempende legemidler (NSAID) som ibuprofen kan også brukes.

  • Pasienter kan fortsette å bruke betennelsesdempende legemidler slik som ibuprofen, følg da anbefalingene fra legen eller følg instruksjonen i pakningsvedlegget.

  • Pasienter som bruker ibuprofen, eller andre betennelsesdempende legemidler, kan fortsette med behandling. Dette er særlig viktig for pasienter som tar ibuprofen mot langvarig (kronisk) sykdom.

  • Alle betennelsesdempende legemidler kan skjule symptomer på forverring av infeksjon. Det er derfor viktig at pasienter forteller legen sin om bruk av ibuprofen eller andre betennelsesdempende legemidler.

NSAID betyr «ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler», og er en gruppe legemidler som virker smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende. De mest brukte virkestoffene er ibuprofen, diklofenak og naproksen.