Til hovedinnhold

Hurtigvirkende insulin blir byttbart i apotek fom. 1. november

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket har besluttet at insulin lispro, med preparatene Humalog og Insulin lispro Sanofi, blir byttbart i apotek fra 1. november 2022.

Sommeren 2021 anbefalte Legemiddelverket at bådelangtidsvirkende insulin glargin og hurtigvirkende insulin lispro ble tatt opppå byttelisten. I høring om forslaget mottok Legemiddelverket 9 innspill.Legemiddelverket besluttet da å sette langtidsvirkende insulin glargin (Lantusog Abasaglar) på byttelisten først, og få erfaring med bytte av insulin glarginfør bytte eventuelt skulle bli innført for insulin lispro. Basert påerfaringene med bytte av insulin glargin, setter Legemiddelverket nå insulinlispro på byttelista fra 01.11.22.

Erfaringer med bytte av insulin

Insulin glargin kom på byttelisten den 1. november 2021. Andelen biotilsvarende pakninger av alle pakninger insulin glargin som utleveres i apotek har økt fra 10 % i november 2021 til 46 % i august 2022 (tall fra Farmalogg). Legemiddelverket anslår at cirka 40 % av brukerne har byttet fra original-legemiddelet til biotilsvarende alternativ. Apotekbransjen har ikke rapportert om problemer rundt bytte av insulin glargin i møte med pasientene. Legemiddelverket har heller ikke mottatt meldinger om bivirkninger eller feilbruk etter at insulin glargin ble byttbart i apotek.

Se Legemiddelverkets svar på høringsinnspillene for insuliner

Se flere nyheter