Til hovedinnhold

Fem dagers gyldighet på antibiotikaresepter til dyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Nå reduseres antall dager en resept på antibiotika til dyr er gyldig, fra 10 til 5 dager. Målet er å redusere antall tilfeller der antibiotika brukes uten at det er et medisinsk behov.

Endringen trådte i kraft 16. september, men har full virkning fra 1.10.2022.

Antibiotika bare når det trengs

Vi bruker for mye antibiotika, og det skaper resistente bakterier. På verdensbasis er dette en av de største helseutfordringene vi står ovenfor.

– Norske veterinærer er allerede flinke til å bidra i arbeidet mot antibiotikaresistens og forskriver mindre antibiotika enn andre europeiske land, samtidig som behandlingsresultatene er like gode.  Vi håper dette tiltaket skal redusere unødvendig bruk av antibiotika ytterligere, sier Knud Torjussen, veterinær i Legemiddelverket.

Det er jobbet målrettet med å redusere bruk av antibiotika til dyr siden 2013. Målet er nådd for både matproduserende landdyr og oppdrettsfisk, mens vi er på god vei når det gjelder kjæledyr.

Resepten er gyldig i 5 dager

Resepten dyreeier får av veterinær vil ha en gyldighet på 5 dager. Når veterinær har vurdert at dyret trenger antibiotikabehandling bør dyreeier raskt oppsøke apotek og starte behandlingen.

– Vi informerer dyreeiere, veterinærer og apotek om denne endringen. Landets veterinærer får i disse dager tilsendt plakater og klistremerker de kan bruke i en overgangsperiode for å gjøre dyreeiere oppmerksomme på den nye regelen, forteller Torjussen.

Mer informasjon:

Råd til veterinærer om forsvarlig bruk av antibiotika hos dyr og filer med plakat som kan skrives ut

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

22 89 77 00

vet.felles@legemiddelverket.no