Til hovedinnhold

Farlig selvmedisinering med klorokinforbindelser

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Flere land har meldt om tilfeller der folk driver selvmedisinering med malariamedisin (hydroksyklorokin/klorokin) ved covid-19-sykdom. Det er også meldt om selvmedisinering med hydroksyklorokin til dyr. Legemiddelverket advarer mot slik egenbehandling.

Klorokinprodukter kan gi alvorlige bivirkninger og kan medføre dødsfall ved høye doser. Særlig farlig er dette for barn.

Råd til pasienter

  • All behandling med hydroksyklorokin eller klorokin skal igangsettes av lege. Utprøvende behandling ved covid-19-sykdom skjer fortrinnsvis i kliniske studier.

  • For å unngå alvorlige bivirkninger og forgiftninger er det viktig at du ikke tar høyere dose enn legen har forskrevet.

  • Det er liten forskjell på doser som brukes i behandling og doser som kan gi forgiftning (smalt terapeutisk vindu).

  • Hydroksyklorokin og klorokin må oppbevares utilgjengelig for barn. For barn kan små mengder over vanlig dose være farlig.

  • Plaquenil (hydrokysklorokin) kan ikke brukes av barn under 6 år (eller under 31 kg)1 .

  • Bruk ikke legemidler ment for behandling av dyr.

  • Kontakt Giftinformasjonen på 22 59 13 00 for å få hjelp og råd ved akutte forgiftninger og forgiftningsfare2.

Europeiske legemiddelmyndigheter har også gått ut med en advarsel.

Om klorokinforbindelser:

Klorokinforbindelser som hydroksyklorokin og klorokin er legemidler som brukes i forebygging og behandling av malaria. De brukes også i noen tilfeller ved leddgikt (reumatoid artritt, RA), samt ved bindevevssykdommen systemisk lupus erythematosus (SLE), betennelsessykdommen Sjøgrens syndrom og lysutslett. Hydroksyklorokin og klorokin prøves nå ut på sykehus for å behandle pasienter med covid-19. Om klorokinforbindelser virker mot covid-19 er fortsatt usikkert.

Det eneste produktet som er markedsført i Norge er Plaquenil, som inneholder 200 mg hydroksyklorokinsulfat (tilsvarer 155 mg hydroksyklorokin). Denne tabletten kan kun brukes hos barn som veier mer enn 31 kg1.

Hvem skal ikke bruke klorokinforbindelser?

Klorokinforbindelser skal ikke brukes dersom man har psoriasis, nedsatt syn eller hørsel. De skal også brukes med forsiktighet hos epileptikere, diabetikere, de med nedsatt lever- og nyrefunksjon og hos pasienter med en rekke andre grunnsykdommer.

Hva er mulig bivirkninger?

Mulige alvorlige bivirkninger av klorokinforbindelser er hjertesvikt (kardiomyopati), lavt blodsukker (hypoglykemi), nevrologiske, muskelrelaterte og psykiske bivirkninger. Blodceller, hud, hørsel og øyne kan også påvirkes.

Effekten av andre legemidler kan også påvirkes av klorokinforbindelser. Mer informasjon om bivirkninger og påvirkning på andre legemidler finnes i

preparatomtalen for Plaquenil

Klorokinforbindelser anses som trygt til gravide i de doser som normalt brukes. Ved amming skal mors behov for behandling veies mot mulig risiko for barnet. Nyfødte er spesielt sårbare for toksiske effekter av klorokinforbindelser.

Referanser:

  1. Preparatomtale Plaquenil (hydroksyklorokin)

  2. Helsebiblioteket.no om forgiftninger

  3. Legemiddelhåndboka, kapittel om forgiftninger

Se flere nyheter