Til hovedinnhold

Defitelio (defibrotid) skal ikke brukes forebyggende mot venookklusiv leversykdom (VOD) etter hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT)

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

På bakgrunn av mulige bivirkninger som kan oppstå, og resultater fra studien 15-007, anbefales det å ikke å bruke Defitelio (defibrotid) forebyggende mot venookklusiv leversykdom etter hematopoetisk stamcelletransplantasjon.

Defitelio (defibrotid) er et legemiddel som kan brukes i behandlingen av alvorlig venookklusiv leversykdom (VOD) i forbindelse med behandling med hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT).

I studien 15-007 ble Defitelio og beste støttende behandling (BSC) sammenlignet med BSC alene, som forebyggende behandling mot VOD etter HSCT. Studien ønsket å undersøke VOD-fri overlevelse 30 dager etter HSCT, og ble stoppet fordi forebyggende behandling ikke hadde noe effekt.

For mer detaljer om studien og dens resultater, se tilhørende «Kjære helsepersonell»-brev.