Til hovedinnhold

COVID-19 Vaccine Janssen: Guillain-Barré syndrome settes på listen over svært sjeldne bivirkninger

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

EMAs sikkerhetskomiteé har konkludert med at det kan være en mulig sammenheng mellom COVID-19 Vaccine Janssen og Guillain-Barré syndrom.

Guillain-Barré syndrom settes på listen over svært sjeldne bivirkninger for COVID-19 Vaccine Janssen. Det kommer også en advarsel i produktomtalen.

EMAs sikkerhetskomité har i forkant av sin konklusjon vurdert tilgjengelige data, inkludert meldinger til den europeiske databasen for mistenkte bivirkninger (EudraVigilance) og informasjon fra vitenskapelig litteratur. Komiteen har vurdert 108 tilfeller av Guillain-Barré syndrom som er rapportert på verdensbasis per 30. juni. På dette tidspunktet hadde over 21 millioner mennesker fått Janssen-vaksinen. Det er rapportert om ett dødsfall blant de nevnte tilfellene.

Les også: Pressemelding fra det europeiske legemiddelkontoret (EMA)

Om Guillain-Barré syndrom

Guillain-Barré syndrom er en sjelden nevrologisk lidelse der kroppens immunsystem skader nerver utenfor hjerne og ryggmarg. Dette kan resultere i nummenhet og muskelsvakhet – og i alvorlige tilfeller gi omfattende lammelser. De fleste blir helt friske igjen.

Vær oppmerksom på symptomer

Selv om det er få meldinger om GBS, ber vi helsepersonell være oppmerksomme på symptomer slik at man kan fange opp tilstanden tidlig og starte behandling.

Du bør oppsøke legehjelp umiddelbart dersom du har fått vaksinen og opplever symptomer på GBS, som:

  • Prikkende følelse i hender eller føtter

  • Dobbeltsyn

  • Vanskeligheter med å svelge, snakke eller tygge

  • Problemer med koordinasjon og balanse

  • Vanskeligheter med å gå

  • Vanskeligheter med å bevege øynene

  • Svakhet i armer, ben, brystkasse eller ansikt

  • Problemer med blærekontroll og tarmfunksjon