Til hovedinnhold

Behandling med fluorokinoloner gir økt risiko for utposning eller brist i hovedpulsåren

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Studier har vist økt risiko for utposning eller brist i hovedpulsåren etter bruk av fluorokinoloner som enten inhaleres, tas som tabletter eller fås intravenøst. Bruk av disse fluorokinolon-produktene hos pasienter i risikogruppene bør vurderes nøye.

Fluorokinoloner er en gruppe bredspektret antibiotika som finnes i ulike legemiddelformer. Fluorokinoloner som inhaleres, tas som tabletter eller fås intravenøst finnes på markedet i Norge i produktene Tarivid (ofloksacin), Ciprofloxacin Actavis (ciprofloksacin), Ciprofloksacin Amneal (ciprofloksacin), Ciprofloxacin Villerton (ciprofloksacin) og Quinsair (levofloksacin).

Studier har vist at fluorokinoloner som inhaleres, tas som tabletter og fås intravenøst gir økt risiko for utposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme) og økt risiko for brist i hovedpulsåren (aortadisseksjon). Dette gjelder særlig hos eldre mennesker. Hos pasienter med økt risiko for utposning og brist i hovedpulsåren bør fluorokinoloner bare brukes når andre behandlingsalternativer er vurdert og etter nøye vurdering av forholdet mellom nytte og risiko.

Råd til leger

 • Inhalasjon og systemisk bruk av fluorokinoloner kan øke risikoen for aortaaneurisme og aortadisseksjon, særlig hos eldre mennesker.

 • Hos pasienter med økt risiko for aortaaneurisme og aortadisseksjon bør fluorokinoloner bare brukes når andre behandlingsalternativer er vurdert og etter nøye vurdering av forholdet mellom nytte og risiko.

 • Forhold som disponerer for aortaaneurisme og aortadisseksjon inkluderer aneurismesykdom i familien, eksisterende aortaaneurisme eller aortadisseksjon, Marfans syndrom, vaskulært Ehlers-Danlos'syndrom, Takayasuarteritt, kjempecellearteritt (temporalisarteritt), Behçets sykdom, hypertensjon og aterosklerose.

 • Pasienter bør informeres om risiko for aortaaneurisme og aortadisseksjon og oppfordres til å oppsøke øyeblikkelig legehjelp ved alvorlige og akutte smerte i mage, bryst eller rygg.

 • Mistenkte bivirkninger meldes på

  meldeskjema til RELIS i din helseregion

Råd til pasienter

 • Ta umiddelbart kontakt med legevakten dersom du er under behandling med et av de nevnte produktene og opplever en plutselig og kraftig smerter i mage, bryst eller rygg.

 • Snakk med legen din om du opplever bivirkninger eller har spørsmål om bruk av fluorokinoloner. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via

  meldeordningen for pasienter

Preparatomtale og pakningsvedlegg vil bli oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til leger på medisinske avdelinger (herunder infeksjonsavdelinger), urologer, privatpraktiserende indremedisinere, fastleger, sykehusapotek og apotek.