Til hovedinnhold

AstraZeneca-vaksinen: Når skal lege oppsøkes

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en oversikt over hva som er vanlige bivirkninger etter AstraZeneca vaksinasjon og hva vaksinerte bør være oppmerksom på.

Vanlige bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinasjon

De aller fleste får minst en av følgende bivirkninger de første dagene etter vaksinasjon:

  • Ømhet eller smerter på stikkstedet

  • Hodepine

  • Trøtthet

  • Muskel- og leddsmerter

  • Kvalme eller uvelhet

  • Feber eller frysninger

De fleste tåler disse forbigående bivirkningene godt, mens andre opplever betydelige plager et par dager etter vaksinering. Vanligebivirkninger etter vaksinasjon kan oppleves som ubehagelig. Det er ikke uvanligå føle seg så syk at en må være hjemme fra jobb et par dager etter vaksinasjonmed AstraZeneca-vaksinen.Bivirkningene er ofte mildere og sjeldnere etter andre dose enn etter første.

Det er ikke nødvendig å melde forbigående og vanlige bivirkninger som er kjent fra før.

Når skal lege kontaktes i forbindelse med AstraZeneca vaksinasjon?

Etter AstraZeneca vaksinasjon skal lege kontaktes ved:

  • Kraftig økende sykdomsfølelse (for eksempel vedvarende og intens hodepine, sterke smerter i kroppen) som varer mer enn tre dager

  • Uforklarlige blåmerker eller små røde/blårøde prikker som ikke forsvinner når du trykker på dem med et glass (se illustrert ved bilde)

  • Tegn på slag eller annen alvorlig sykdom.

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Bilde av hudblødninger. Mindre røde prikker på kroppen. Prikkene blir ikke borte når man trykker et glass mot dem.

Bilde av hudblødninger. Prikkene blir ikke borte når man trykker et glass mot dem. Foto: Petter Brandtzæg, Ullevål sykehus

Slik meldes mistenkte alvorlige bivirkninger

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de

mistenker skyldes vaksine, alternativt kan du selv sende inn melding via helsenorge.no

Kontakt oss

Statens legemiddelverk

22 89 77 00

post@legemiddelverket.no