Til hovedinnhold

Adrenalinpennen Emerade trekkes tilbake

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

​​Har du en adrenalinpenn av merket Emerade, må du kontakte legen din for å få resept på en annen type adrenalinpenn. Du må også levere Emerade-penner du har tilbake til apoteket og få dem erstattet med adrenalinpenn av et annet merke.

Det er ikke noe galt med innholdet i Emerade-pennen, men det er oppdaget en svakhet ved utløsermekanismen. På grunn av denne kvalitetssvikten gjennomfører nå leverandøren Medeca Pharma AB en tilbaketrekking av legemidlet fra grossist, apotek og pasienter.

Adrenalinpenner brukes til behandling av alvorlige allergiske reaksjoner, også kalt anafylaksi. Det er oppdaget feil med utløsningsmekanismen på Emerade adrenalinpenner. Noen penner vil derfor ikke levere adrenalin når pennen brukes i en akutt situasjon. Dette kan få alvorlige konsekvenser.

Det er kun adrenalinpenner av merke Emerade som nå trekkes tilbake. Det er solgt cirka 350 av disse pennene i Norge.

 • De som har en eller flere Emerade adrenalinpenner, må få resept på en annen type adrenalinpenn fra lege samt levere tilbake Emerade-pennene til apotek.

 • Feilen ved utløsermekanismen gjelder bare Emerade adrenalinpenner.

 • Det er ikke mulig å se på forhånd om pennen virker som den skal.

 • Tilbaketrekningen gjelder alle styrker og partier, såkalte Lot nr, med Emerade adrenalinpenn.

Råd til pasient

 • Har du Emerade adrenalinpenn må du kontakte lege for resept på alternativ adrenalinpenn og deretter ta pennen med til apoteket og få adrenalinpenn fra en annen produsent.

 • Hvis du kontakter apoteket uten å ha vært i kontakt med legen din, må legen informeres om dette byttet. Det kan enten skje ved at apoteket kontakter legen eller ved at du oppsøker legen og får resept på en annen adrenalinpenn.

 • Du skal ikke betale for nye adrenalinpenner dersom Emerade adrenalinpenn er innenfor holdbarhetsdato.

Råd til apotek

 • Apotek må forsikre seg om at ingen pasienter blir uten adrenalinpenn.

 • Adrenalinpenner er ikke på byttelisten. Apoteket må derfor ta kontakt med pasientens lege for å ordne resept før utlevering av penn fra annen leverandør. Dersom man ikke får kontakt med legen, kan apoteket vurdere nødekspedisjon.

 • Pasienter som tidligere har brukt Emerade 500 ug og blir nødekspedert med adrenalinpenner med styrke 300 ug fra en annen leverandør, må oppfordres til å oppsøke lege snarest mulig for å avklare videre behandling.

 • Pasienten skal ikke betale for nye adrenalinpenner dersom innleverte Emerade penner er innenfor holdbarhetsdato. Det økonomiske skal dekkes av leverandøren.

 • Pasientene må få grundig instruksjon om korrekt bruk av den nye adrenalinpennen de får utlevert.

Råd til leger

 • Pasienter som benytter Emerade må bytte behandling og få god opplæring i bruk av ny adrenalinpenn.

 • Dersom pasienten oppsøker apoteket for å bytte fra Emerade til annen adrenalinpenn, vil apoteket forsøke å kontakte deg for at du skal godkjenne byttet.

 • Noen pasienter har brukt Emerade 500 mikrogram. Det finnes ikke andre adrenalinpenner på det norske markedet med denne styrken. Vurder videre behandling.

 • Be pasienten ta med sine Emerade adrenalinpenner til apotek for å få dem erstattet av tilsvarende fra annen produsent. Det er viktig for leverandøren å vite hvor mange Emerade-penner som innleveres på apotek.

 • Pasienten skal ikke betale for nye adrenalinpenner dersom innleverte Emerade-penner er innenfor holdbarhetsdato.

Se flere nyheter