Til hovedinnhold

Zopiclone tabletter fases ut

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Zopiclone tabletter 3,75 mg, 5 mg og 7,5 mg «Actavis» skal meldes som midlertidig utgått fra 31.12.2023. Etter denne datoen vil kun zopiklon-holdige tabletter 7,5 mg være tilgjengelig i Norge.

Zopiclone inneholder virkestoffet zopiklon og er et legemiddel mot forbigående og kortvarige søvnvansker hos voksne og som støtteterapi for en begrenset tid ved behandling av kroniske søvnvansker hos voksne.

Følgende legemidler meldes som midlertidig utgått:

 • Zopiclone tabletter, alle styrker og pakningsstørrelser.

Legemidler som kan brukes i stedet

Det vil oppstå mangel på Zopiclone tabletter «Actavis» i perioden fram til 31.12.2023. Det finnes tilsvarendene markedsførte zopiklon-holdige tabletter. Disse er byttbare legemidler, men kun i styrke 7,5 mg.

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende:

 • Zopiclone tabletter 3,75 mg, 10 stk, 20 stk og 28 stk.

 • Zopiclone tabletter 5 mg, 10 stk, 30 stk og 100 stk.

 • Zopiclone tabletter 7,5 mg, 10 stk, 30 stk og 100 stk.

Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.01.2024.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Zopiclone tabletter 7,5 mg bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med zopiklon på apoteket.

 • Pasienter som bruker Zopiclone tabletter 3,75 mg og 5 mg styrke vil kunne få utlevert utenlandske pakninger med zopiklon tabletter.

 • Pasienter som bruker Zopiclone tabletter bør vurderes for alternativ behandling.

Råd til apotek

 • Pasienten må henvises til lege for alternativ behandling dersom Zopiclone tabletter 3,75 mg, 5 mg eller 7,5 mg ikke er tilgjengelige.

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Zopiclone tabletter.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Zopiclone ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

 • På grunn av mangel på Zopiclone tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med zopiklon tabletter dersom apoteket kan skaffe slike pakninger.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Zopiclone tabletter som inneholder zopiklon kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: -90
  • ICD: -90
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 10.02.2023.

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.01.2024.

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@legemiddelverket.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@legemiddelverket.no