Til hovedinnhold

Mangel på Caverject Dual injeksjon

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Caverject Dual, pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 10 µg/0,5 ml og 20 µg/0,5 ml «Pfizer». Ny forsyning er forventet tilgjengelig henholdsvis fra 01.02.2024 og 31.12.2023. Mangelen skyldes forsinket levering.

Caverject Dual inneholder virkestoffet alprostadil og er et legemiddel mot erektil dysfunksjon.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Caverject Dual, pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 10 µg/0,5 ml og 20 µg/0,5 ml, 2 sett. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Tillatelsene er utvidet til å omfatte også pakninger som inneholder 10 x 0,5 ml ferdigfylte sprøyter. Disse pakningsstørrelsene avviker fra pakninger som har markedsføringstillatelse og er godkjent for ordinært salg i Norge.

Vedtaket er gyldig til 01.03.2024.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Caverject Dual injeksjon bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med alprostadil på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Caverject Dual injeksjon.

 • Gi pasienten en utskrift av

  norsk pakningsvedlegg av Caverject Dual

  ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med alprostadil. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Caverject Dual injeksjon kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med alprostadil injeksjon dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@legemiddelverket.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@legemiddelverket.no