Til hovedinnhold

Mangel på Abboticin tabletter

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Utvidet tillatelse med enterotabletter (250 mg) og enterokapsler (250 mg, erytromycinsteolat)

Det er mangel på Abboticin tabletter 250 mg, 30, 40 og 100 stk "Amdipharm Limited". Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 30.04.2024. Mangelen skyldes kapasitetsutfordringer.

Pakninger det er mangel på

Abboticin inneholder virkestoffet erytromycin og er et makrolidantibiotikum som brukes i behandling av infeksjoner forårsaket av erytromycinfølsomme mikroorganismer.

Legemidler som kan brukes istedet

Legemiddelverket tillater apotek å selge utenlandske pakninger tilsvarende Abboticin 250 mg tabletter 100 stk. Tillatelsen gjelder også for Abboticin 500 mg tabletter (30 stk og 40 stk), enterotabletter 250 mg (28 stk) og kapsler 250 mg (16 stk, erytromycinsteolat) . Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Abboticin tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med virkestoffet erytromycin på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Vi råder legen om å sjekke nasjonale retningslinjer/antibiotikaveilederen

  ved valg av annet alternativ.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Med hensyn til pasientsikkerhet oppfordres apotek til anbrudd av større pakning ved resept på liten pakning.

 • Dersom apoteket foretar bytte til en annen styrke enn den norske pakningen må doseringen tilpasses til riktig dose.

 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Abboticin ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med erytromycin tabletter. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • Dersom du har resept på Abboticin tabletter kan apotekene tilby deg et annet legemiddel med samme virkning og tilnærmet samme innhold.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@legemiddelverket.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@legemiddelverket.no