Til hovedinnhold

Mangel på Abboticin granulat til mikstur

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Abboticin granulat til mikstur 40 mg/ml og 100 mg/ml «Amdipharm». Mangelen skyldes kapasitetsutfordringer og økt salg, utilstrekkelig forsyning.

Abboticin inneholdervirkestoffet erytromycin og er et makrolidantibiotikum sombrukes i behandlingav infeksjoner forårsaket av erytromycinfølsommemikroorganismer.

Leveringssituasjon

Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra:

 • Abboticin granulat til mikstur 40 mg/ml, 100 ml og 200 ml: 30.09.2023
 • Abboticin granulat til mikstur 100 mg/ml, 50 og 100 ml: 31.08.2023

Abboticin granulat til mikstur 100 mg/ml, 200 ml blir borte fra markedet fra 01.12.2023. Frem til da er det mangel på dette legemiddelet også.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater Amdipharm å selge danske pakninger tilsvarende Abboticin 40 mg/ml, granulat til mikstur, 100 ml og 200 ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Abboticin granulat til mikstur bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med erytromycin på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Som alternativ til mikstur; vurder om pasienten kan ta tablett. Tablett kan deles og knuses og innholdet kan blandes i vann/mat, se knuse/dele-lista og egen nyhetssak
 • Antibiotika og barn: Vurder tabletter eller dråper som alternativ til mikstur - Legemiddelverket. Ikke skriv ut større pakning enn det pasienten trenger (apotek kan gjøre anbrudd dersom mangel på mindre pakninger).
 • Vi råder legen om å sjekke nasjonale retningslinjer/antibiotikaveilederen ved valg av annet alternativ.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med

  Abboticin granulat til mikstur.
 • Gi pasienten en utskrift av

  norsk pakningsvedlegg av Abboticin ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med

  erytromycin

  . Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på

  Abboticin granulat til mikstur

  kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med

  erytromycin granulat til mikstur

  dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at danske pakninger tilsvarende Abboticin granulat til mikstur som inneholder erytromycin kan utleveres på blå resept på §2.

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.09.2023.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@legemiddelverket.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@legemiddelverket.no