Til hovedinnhold

WHO-sertifikater

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Statens legemiddelverk utsteder WHO-sertifikater / Certificate of Pharmaceutical Product (CPP).

WHO-sertifikatene fylles ut av søker og sendes til post@noma.no.

Gjeldende gebyr fra 01.01.2023 er på kr 5567,- per sertifikat. Gebyrsatsene er indeksjustert med 3 % i tråd med statsbudsjettet for 2023.

Det vil bli sendt faktura. Vennligst oppgi fakturaadresse ved bestilling.

Saksbehandlingstiden er 4 uker.

Kontakt oss

Enhet for regulatorisk etter MT

22 89 77 00

mt@legemiddelverket.no