Til hovedinnhold

Registreringsgebyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Gjeldende fra 01.01.2023 i henhold til forskrift om legemidler til mennesker (FOR 2009-12-18 nr 1839) § 15-3, og forskrift om legemidler til dyr (FOR-2022-09-08-1573) § 12-4. Gebyrsatsene er fra 01.01.2023 prisjustert med 3.0 % i tråd med statsbudsjettet.

 

Statens legemiddelverk sender faktura på grunnlag av mottatt søknad. Fakturaen utstedes til avsender av søknaden, så fremt ikke annen fakturamottaker er oppført i søknadens følgebrev. Eventuelle fakturareferanser som PO-nummer eller lignende må oppgis i følgebrevet. Betalingsfrist er 30 dager fra fakturadato. Når særlige grunner foreligger kan Statens legemiddelverk frafalle kravet om gebyr. Beløpene er angitt i norske kroner (NOK).

Oversikt over gebyrer gjeldende for søknader mottatt fra 01.01.2022 - 31.12.2022 (pdf)

Informasjon om fakturering av type II-endringer for nasjonalt godkjente preparater (pdf)

Kontakt oss

Enhet for regulatorisk før MT

22 89 77 00

mt@legemiddelverket.no

Enhet for regulatorisk etter MT

22 89 77 00

mt@legemiddelverket.no