Til hovedinnhold

Offentlighet når det gjelder søknader om markedsføringstillatelse for legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Fra 1. august 2012 vil Legemiddelverket på forespørsel kunne oppgi de opplysninger som er angitt i tabellene under.

Følgende kan oppgis for alle søknader i MRP/DCP / Nasjonal prosedyre FØR prosedyreslutt /godkjenning
OpplysningKan offentliggjøres
Navn på virkestoffJA
Terapeutisk klasse (ATC – 2. klasse)JA
SøknadsdatoJA
SøkegrunnlagJA
ProsedyreJA
PreparatnavnNEI
Navn på søkerNEI
Navn på andre land i prosedyren, inkludert referanselandNEI

Følgende kan oppgis for alle søknader ETTER prosedyreslutt. Gjelder også preparater som er trukket etter prosedyreslutt eller har fått MT, er avslått eller suspendert.

OpplysningKan offentliggjøres
Navn på virkestoffJA
Terapeutisk klasseJA
SøknadsdatoJA
SøkegrunnlagJA
ProsedyreJA
PreparatnavnJA
Navn på søkerJA
Navn på andre land i prosedyrenJA
AnnetPreparatomtale, PV, PAR

Når det gjelder søknader i sentral prosedyre, se informasjon som finnes på EMAs hjemmeside:

Kontakt oss

Enhet for regulatorisk før MT

22 89 77 00

mt@legemiddelverket.no