Til hovedinnhold

Anbefalinger etter PSUR Singel Assessment (PSUSA)

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

EMAs vurderinger basert på virkestoff og kombinasjoner av virkestoff for legemidler godkjent i nasjonale prosedyrer (MRP/DCP/nasjonal).

Innhold på siden

  PSUR Singel Assessment i EU er definert under artikkel 107e av Direktiv 2001/83/EC. For mer informasjon vedrørende prosedyren, se EMAs hjemmeside.

  Dersom PSUR Singel Assessment-prosedyren medfører oppdatering av produktinformasjon, vil denne bli oppdatert under PSUR Singel Assessment-prosedyren for legemiddel godkjent i sentral prosedyre. For legemidler som godkjennes på nasjonalt nivå, MRP/DCP og nasjonal prosedyre, må det sendes inn endringssøknader. Søknader om implementering av endringer i produktinformasjon etter kommisjonsvedtak skal klassifiseres som C.I.3 og oppdateringen skal søkes i henhold til Europakommisjonens retningslinjer for klassifisering av endringer, som trådte i kraft den 4. august 2013.

  Utfall etter PSUR Singel Assessment (PSUSA) publiseres på EMAs hjemmeside.

  Fra januar 2019 vil norske oversettelser for legemidler godkjent i de nasjonale prosedyrene publiseres på Legemiddelverkets sider, alfabetisk etter virkestoff.

   

  A-E

  Virkestoff Norsk oversettelse/prosedyrenummer Dato
  Acetylsalisylsyre PSUSA/00000039/201902 okt. 2019
  Acitretin PSUSA/00000051/201810 jun. 2019
  Adapalen PSUSA/00000058/201807 mars 2019
  Alfentanil PSUSA/00000082/202109 mai 2022
  Allopurinol PSUSA/00000095/202012 sep. 2021
  Alprostadil PSUSA/00010021/201807 mars 2019
  Amiodaron PSUSA/00000166/202012 sep. 2021
  Amitriptylin PSUSA/00010374/202101 sep. 2021
  Atorvastatin/ezetimib PSUSA/00010385/201807 mars 2019
  Azatioprin PSUSA/00000275/201812 juli 2019
  Betametason PSUSA/00000391/202101 sep. 2021
  Botulinumtoksin type A PSUSA/00000426/201812PSUSA/00000426/202112 sep. 2019sep. 2022
  Botulinumtoksin type A - hemaglutininkompleks PSUSA/00000427/201812 sep. 2019
  Bupropion PSUSA/00000461/202112 sep. 2022
  Cefoperazon PSUSA/00000597/202101 sept. 2021
  Ceftriakson PSUSA/00000613/201805 jan. 2019
  Cefuroksimnatrium PSUSA/00010206/201805 jan. 2019
  Ciklosporin PSUSA/00000745/202112 sep. 2022
  Ciprofloksacin PSUSA/00000775/201801 sep. 2019
  Cisatrakurium PSUSA/00000777/202007 mars 2021
  Daunorubicin PSUSA/00000936/201806 feb. 2019
  Dekslansoprazole/lansoprazole PSUSA/001827/202112 sep. 2022
  Deksamfetamin PSUSA/00000986/201909PSUSA/00000986/201909 april 2020april 2022
  Deksametason PSUSA/00000973/202101 okt. 2021
  Deoksykolsyre PSUSA/00010525/202004 des. 2020
  Diklofenak, systemiske formuleringer PSUSA/00001048/201809PSUSA/00001048/202109 mai 2019juni 2022
  Diklofenak, topikale formuleringer PSUSA/00010342/201809 mai 2019
  Dobutamin PSUSA/00001151/202103 nov. 2021
  Dorzolamid PSUSA/00003168/201902 okt. 2019
  Ebastin PSUSA/00001191/201805 jan. 2019
  Erytromycin, systemisk bruk PSUSA/00010808/202203 nov. 2022
  Etinyløstradiol/etonogestrel PSUSA/00001307/202007 feb. 2021
  Etinyløstradiol/levonorgestrel PSUSA/00001309/201904 des. 2019
  Etonogestrel PSUSA/00001331/202109 april 2022
  Etosuksimid PSUSA/00001316/202003 nov. 2020
  Everolimus PSUSA/00010269/201807 apr. 2019
  Ezetimib/rosuvastatin PSUSA/00010271/202007 mars 2021

  F-J

  Virkestoff Norsk oversettelse/prosedyrenummer Dato
  Fentanyl PSUSA/00000613/201805PSUSA/00001370/202104 jan. 2019des. 2021
  Fenytoin PSUSA/00002392/202008 april 2021
  Flukonazol PSUSA/00001404/202003 nov. 2020
  Fluocinolonacetonid PSUSA/00010224/202008 mars 2021
  Fosfenytoin PSUSA/00001476/202008 mars 2021
  Gabapentin PSUSA/00001499/202202 okt. 2022
  Galantamin PSUSA/00001512/202003 nov. 2020
  Glatiramer PSUSA/00001529/202011 juli 2021
  Hydroklortiazid PSUSA/00001662/202101 jan. 2022
  Hydrokortison PSUSA/00010328/201908 april 2020
  Hydroksykarbamid PSUSA/00009182/202012 juli 2021
  Hydroksyklorokin PSUSA/00001693/202104 des. 2021
  Ibuprofen/levomentol PSUSA/00001708/202007 mars 2021
  Ibuprofen/pseudoefedrin PSUSA/00001711/201807 feb. 2019
  Immunoglobin anti-human thymocytt (kanin) PSUSA/00010252/201806 feb. 2019
  Indapamid PSUSA/00001731/202011 juli 2021
  Iopromid PSUSA/00001773/202006 feb. 2021
  Ironetekan PSUSA/00001783/202005 jan. 2021
  Isotretinoin (orale formuleringer) PSUSA/00010488/202105 des. 2021
  Jern PSUSA/00010236/201901 juli 2019
  Jern PSUSA/0010236/202001 juli 2020
  Jerndekstran PSUSA/00010696/201901 juli 2019
  Jodiksanol PSUSA/00001766/202004 jan. 2021
  Joheksol PSUSA/00001768/202006 feb.2021
  Jomeprol PSUSA/00001769/202004 jan. 2021

  K-O

  Virkestoff Norsk oversettelse/prosedyrenummer Dato
  Karbamazepin PSUSA/00000539/202012 sept. 2021
  Karbergolin PSUSA/00000477/201903 okt. 2019
  Karbidopa/levidopa PSUSA/00000548/201910 juni 2020
  Karmustin PSUSA/00010348/201809 mai 2019
  Ketamin PSUSA/00001804/201812 juli 2019
  Ketoprofen, topikal bruk PSUSA/00009205/202201 okt. 2022
  Klobetasol PSUSA/00000799/202002 okt. 2020
  Klotiazepam PSUSA/00000827/202005 jan. 2021
  Kvetiapin PSUSA/00002589/202007 mars 2021
  Laktulose PSUSA/00001821/202105 jan. 2022
  Lantan PSUSA/00003175/202103 okt. 2021
  Latanoprost PSUSA/00002254/202104 des. 2021
  Letrozol PSUSA/00001842/201810 juni 2019
  Levofloksacin PSUSA/00001854/201810 mai 2019
  Levonorgestrel PSUSA/00001821/202105 jan. 2022
  Levosimendan PSUSA/00001858/201909 juni 2020
  Levotyroksin PSUSA/00001860/201901 okt. 2019
  Lidokainhydroklorid/fenylefrinhydroklorid/tropikamid PSUSA/00010390/202007 feb. 2021
  Lisdeksamfetamin PSUSA/00010208/201902 okt. 2019
  Loperamid, loperamid/simetikon PSUSA/00010665/201805PSUSA/00010665/202105 jan. 2019jan. 2022
  Lutetium (177Lu) PSUSA/00010391/201812 juli 2019
  Mesalazin PSUSA/00001990/202002 nov. 2020
  Metoklopramid PSUSA/00002036/201811 juli 2019
  Metotreksat PSUSA/00002014/201810 aug. 2019
  Metylfenidat PSUSA/00002024/201810PSUSA/00002024/202110 juni 2019juni 2022
  Metyrapon PSUSA/00002046/201806 feb. 2019
  Mifepriston PSUSA/00002060/202005 jan. 2021
  Misoprostol PSUSA/00010253/201805 jan. 2019
  Modafinil PSUSA/00010242/202108 april 2022
  Montelukast PSUSA/00002087/201807 mars 2019
  Nafarelin PSUSA/00002105/202102 okt. 2021
  Nitrogenoksid, nitrogenoksid/oksygen PSUSA/00020572/201806 jan. 2019
  Ofloksacin PSUSA/00002203/202104 des. 2021
  Okskarbazepin PSUSA/00002235/202108 april 2022
  Oksykodon PSUSA/00002254/202104PSUSA/00002254/202204 des. 2021nov. 2022
  Oktreotid PSUSA/00002201/202006 feb. 2021
  Ondansetron PSUSA/00002217/202102 nov. 2021
  Opium PSUSA/00010670/201909 juni 2020

  P-Å

  Virkestoff Norsk oversettelse/prosedyrenummer Dato
  Pankuronium PSUSA/00002275/201912 juli 2020
  Paracetamol (i.v.-formulering) PSUSA/00002311/202105 jan. 2022
  Permetrin PSUSA/00002355/201808 mai 2019
  Piroksikam PSUSA/00002438/202004 des. 2020
  Prazikvantel PSUSA/00002503/202104 des. 2021
  Pseudoefedrin, acetylsalisylsyre/pseudoefedrin PSUSA/00010667/201806 feb. 2019
  Remifentanil PSUSA/00002617/202105 jan. 2022
  Saccharomyces boulardii PSUSA/00009284/202002 okt. 2020
  Sotalol PSUSA/00002774/201908 april 2020
  Spironolakton PSUSA/00002780/202103 nov. 2021
  Sumatriptan PSUSA/00002832/201909 juni 2020
  Tenofovirdisoproksil PSUSA/00002892/202003 des. 2020
  Terbutalin PSUSA/00002897/202112 sep. 2022
  Testosteron (topikal bruk) PSUSA/00000298/201812 sep. 2019
  Testosteron (annet enn topikal bruk) PSUSA/00010631/201812 sep. 2019
  Tobramycin PSUSA/00009318/202009 mai 2021
  Tramadol PSUSA/00003002/202005 jan. 2021
  Tyreotropin alfa PSUSA/00002940/201811 juli 2019
  Umeklidinium PSUSA/00010263/201812Incruse ElliptaRolufta Ellipta juli 2019
  Umeklidinium/vilanterol PSUSA/00010264/201802Anoro ElliptaLaventair Ellipta juli 2019
  Valaciklovir PSUSA/00003086/202112 sep. 2022
  Valproat PSUSA/00003090/202101 okt. 2021
  Verapamil PSUSA/00003105/202001 okt. 2020
  Xylometazolin PSUSA/00003134/202005 jan. 2021
  Østradiol PSUSA/00010440/202108 april 2022

  0-9

  Virkestoff Norsk oversettelse/prosedyrenummer Dato
  5-fluorouracil PSUSA/00000007/202012 sept. 2021