Til hovedinnhold

Anbefalinger fra europeiske myndigheter om oppdateringer av produktinformasjon

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Innehaver av markedsføringstillatelse for et legemiddel er ansvarlig for å oppdatere sin produktinformasjon i henhold til ny kunnskap om legemiddelet. Her finner du anbefalinger og norske oversettelser av anbefalt tekst.

Statens legemiddelverk publiserer krav til oppdateringer av produktinformasjonen som skal gjennomføres for enkeltvirkestoff eller grupper av virkestoffer basert på felles anbefalinger for land i EØS. Nedenfor publiseres informasjon om regulatoriske tiltak og krav til oppdatering av produktinformasjon etter anbefalinger fra europeiske legemiddelmyndigheter.

Kontakt oss

Enhet for regulatorisk produktinformasjon

22 89 77 00

pi@legemiddelverket.no