Til hovedinnhold

Anbefalte hormonelle prevensjonsmidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Kvinner som skal starte med prevensjon anbefales å velge p-stav eller hormonspiral. De gir svært god beskyttelse mot graviditet og gir ikke økt risiko for blodpropp. Dersom kvinner ønsker å bruke en pille, er rådet å velge en østrogenfri p-pille.

Det finnes flere typer prevensjon med hormoner:

Prevensjon som bare inneholder progestogen (gestagen)

  • P-stav

  • Hormonspiral

  • P-sprøyte

  • Østrogenfrie p-piller

Prevensjon med østrogen og progestogen:

  • Kombinasjonspiller

  • P-plaster

  • Vaginalring

Legemiddelverkets anbefaling for kvinner som skal begynne med hormonell prevensjon:

Langtidsvirkende prevensjon (p-stav eller hormonspiral)

Hormonspiral og p-stav gir svært god beskyttelse mot graviditet. Ettersom de ikke inneholder østrogen, gir de heller ikke økt risiko for blodpropp.

Ved valg av p-stav skal implantatet plasseres rett under huden på innsiden av den ikke-dominante overarmen. Implantatet skal settes inn over tricepsmuskelen ca. 8-10 cm fra den mediale epikondylen på humerus og 3-5 cm fra fordypning mellom biceps- og tricepsmuskelen. Implantater som ikke kan palperes skal bare fjernes av helsepersonell som har erfaring med dette.

Østrogenfrie p-piller

P-piller uten østrogen gir ikke økt risiko for blodpropp hos friske kvinner, men gir noe oftere blødningsforstyrrelser enn kombinasjonspiller.

Sjekkliste til deg som forskriver kombinasjonspreparater

Alle p-piller med østrogen gir økt risiko for blodpropp. Kvinner som ønsker en kombinasjonspille, bør velge en p-pille med østrogen og levonorgestrel eller en p-pille med østrogen og norgestimat siden disse kombinasjonene gir minst økt risiko for blodpropp.

Det er utarbeidet en sjekkliste som forskrivere kan bruke for å kartlegge om kvinnen bør brukte kombinert prevensjon.

Det er også utarbeidet et informasjonsark til kvinner som minner om symptomer og tegn på dyp venetrombose, lungeemboli og hjerneslag.

Råd til kvinner som begynner med p-piller

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

Infolegene@legemiddelverket.no