Navigere opp
Logg på
Pollenallergi og medisinerRiktig bruk av antikoagulantia (blodfortynnende)Legemiddel- gjennomgangHar du spørsmål om medisiner?Svart trekant - hva betyr det?

Pollenallergi og medisiner

Vær føre var og forebygg plagsomme allergisymptomer. Husk å fornye resepten på allergimedisiner.

Riktig bruk av antikoagulantia (blodfortynnende)

Oppdaterte råd til helsepersonell og pasienter.

Legemiddel- gjennomgang

Ny sjekkliste skal sikre god behandling og forebygge pasientskader.

Har du spørsmål om medisiner?

På tryggmedisin.no kan du spørre og få et personlig svar fra leger og farmasøyter.

Svart trekant - hva betyr det?

Legemidler med trekantmerking i pakningsvedlegget overvåkes spesielt nøye.