Navigere opp
Logg på
Har du liste over medisinene dine?Import av legemidler til personlig brukHPV-vaksine og bivirkningerLegemiddel- gjennomgang

Har du liste over medisinene dine?

En oppdatert medisinliste bidrar til riktig behandling og kan redde livet ditt.

Import av legemidler til personlig bruk

Nytt regelverk fra 1. oktober.

HPV-vaksine og bivirkninger

Etter at HPV-vaksinasjon ble innført i Norge er det meldt om få alvorlige bivirkninger.

Legemiddel- gjennomgang

Elektronisk sjekkliste gir brukerne tilgang til alfabetiske lister over legemidler i hver gruppe.