Navigere opp
Logg på
Hvor nyttig er vår sikkerhetsinformasjon om legemidler?Riktig bruk av antikoagulantia (blodfortynnende)Legemiddel- gjennomgangHar du spørsmål om medisiner?

Riktig bruk av antikoagulantia (blodfortynnende)

Oppdaterte råd til helsepersonell og pasienter.

Legemiddel- gjennomgang

Elektronisk sjekkliste gir brukerne tilgang til alfabetiske lister over legemidler i hver gruppe.

Har du spørsmål om medisiner?

På tryggmedisin.no kan du spørre og få et personlig svar fra leger og farmasøyter.