Navigere opp
Logg på
Import av legemidler til personlig brukHPV-vaksine og bivirkningerRiktig bruk av antikoagulantia (blodfortynnende)Legemiddel- gjennomgang

Import av legemidler til personlig bruk

Nytt regelverk fra 1. oktober.

HPV-vaksine og bivirkninger

Etter at HPV-vaksinasjon ble innført i Norge er det meldt om få alvorlige bivirkninger.

Riktig bruk av antikoagulantia (blodfortynnende)

Oppdaterte råd til helsepersonell og pasienter.

Legemiddel- gjennomgang

Elektronisk sjekkliste gir brukerne tilgang til alfabetiske lister over legemidler i hver gruppe.