Navigere opp
Logg på
Sentralbordet fungerer ikkeHar du liste over medisinene dine?Import av legemidler til personlig brukHPV-vaksine og bivirkningerRiktig bruk av antikoagulantia (blodfortynnende)Legemiddel- gjennomgang

Sentralbordet fungerer ikke

Du kan ikke ringe sentralbordnummeret for øyeblikket. Ring direkte til ansatte der det er mulig.

Har du liste over medisinene dine?

En oppdatert medisinliste bidrar til riktig behandling og kan redde livet ditt.

Import av legemidler til personlig bruk

Nytt regelverk fra 1. oktober.

HPV-vaksine og bivirkninger

Etter at HPV-vaksinasjon ble innført i Norge er det meldt om få alvorlige bivirkninger.

Riktig bruk av antikoagulantia (blodfortynnende)

Oppdaterte råd til helsepersonell og pasienter.

Legemiddel- gjennomgang

Elektronisk sjekkliste gir brukerne tilgang til alfabetiske lister over legemidler i hver gruppe.