Navigere opp
Logg på
Legemiddel-utregningsapp i ny versjonLegemiddel-gjennomgangRiktig bruk av antikoagulantia (blodfortynnende)Tablett eller depottablett?Eldre og medisinerSvart trekant - hva betyr det?Bruk av reseptfrie smertestillende medisiner

Legemiddel-gjennomgang

Ny sjekkliste skal sikre god behandling og forebygge pasientskader

Riktig bruk av antikoagulantia (blodfortynnende)

Oppdaterte råd til helsepersonell og pasienter.

Tablett eller depottablett?

Feil type tablett kan gi alvorlige konsekvenser

Eldre og medisiner

Informasjon om medisinliste, gode råd for riktig bruk, bivirkninger og medisiner med særlig risiko.

Svart trekant - hva betyr det?

Legemidler med trekantmerking i pakningsvedlegget overvåkes spesielt nøye.

Godkjenningsfritak

Negativliste og søknadsrutiner for humane legemidler. Telefon: 22 89 75 93 kl. 10-12.