Navigere opp
Logg på
Legemiddel- gjennomgangHar du spørsmål om medisiner?Riktig bruk av antikoagulantia (blodfortynnende)Legemiddel-utregningsapp i ny versjonSvart trekant - hva betyr det?

Legemiddel- gjennomgang

Ny sjekkliste skal sikre god behandling og forebygge pasientskader.

Har du spørsmål om medisiner?

På tryggmedisin.no kan du spørre og få et personlig svar fra leger og farmasøyter.

Riktig bruk av antikoagulantia (blodfortynnende)

Oppdaterte råd til helsepersonell og pasienter.

Svart trekant - hva betyr det?

Legemidler med trekantmerking i pakningsvedlegget overvåkes spesielt nøye.

Godkjenningsfritak

Søknadsrutiner for legemidler til mennesker. E-post: spesielt-godkjenningsfritak@legemiddelverket.no
Telefon: 22 89 75 93 kl. 10-12.