Navigere opp
Logg på
Har du spørsmål om medisiner?Riktig bruk av antikoagulantia (blodfortynnende)Legemiddel-utregningsapp i ny versjonLegemiddel-gjennomgangSvart trekant - hva betyr det?

Har du spørsmål om medisiner?

På tryggmedisin.no kan du spørre og få et personlig svar fra leger og farmasøyter.

Riktig bruk av antikoagulantia (blodfortynnende)

Oppdaterte råd til helsepersonell og pasienter.

Legemiddel-gjennomgang

Ny sjekkliste skal sikre god behandling og forebygge pasientskader

Svart trekant - hva betyr det?

Legemidler med trekantmerking i pakningsvedlegget overvåkes spesielt nøye.

Godkjenningsfritak

Søknadsrutiner for legemidler til mennesker. E-post: spesielt-godkjenningsfritak@legemiddelverket.no
Telefon: 22 89 75 93 kl. 10-12.